آگهی استفاده از حق تقدم سهام شرکت تعاونی توسعه سازه فولاد ایرانیان

                    آگهی  استفاده از حق تقدم سهام شرکت تعاونی توسعه سازه فولاد ایرانیان (سهامی عام)

شمارة ثبت  434253و شناسه ملی 10320848811

     به اطلاع کلیه سهامداران می رساند .به استناد مصوبة مجمع عمومی فوق‌العادة مورخ 21/06/1397 و تفویض اختیار عملیاتی نمودن افزایش سرمایه به هیات مدیره ,مقرر گردید سرمایة شرکت از طریق صدور سهام جدید از 20 میلیارد ریال به مبلغ 100میلیارد ریال ، منقسم به 10 میلیون سهم 10.000 ریالی طی دو سال به شرح زیر افزایش یابد :

 1. سرمایة فعلی شرکت : 20.000.000.000 ریال .
 2. مبلغ افزایش سرمایه : 80.000.000.000 ریال .
 3. مبلغ سرمایه پس از افزایش : 100.000.000.000 ریال .
 4. ارزش اسمی هر سهم : 10.000 ریال .
 5. تعداد سهام عرضه شده سال اول: 4.000.000 سهم (مرحله اول)
 6. نوع سهم : عادی
 7. محل افزایش سرمایه : مرحله اول افزایش سرمایة شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به مبلغ 37000میلیون ریال و سود انباشته به مبلغ 3.000  میلیون ریال انجام خواهدشد .
 8. موضوع افزایش سرمایه : خرید دارایی و تامین سرمایه درگردش و توسعه کسب و کار
 9.  به دارنده هر1سهم در تاریخ 29/12/1396 ، تعداد 2سهم حق‌تقدم تعلق میگیرد.
 1. سهامدارانی که ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی به علت تغییر آدرس و یا به هر دلیل ، گواهینامه حق‌تقدم خود را دریافت ننمایند ، می‌توانند جهت دریافت گواهینامة‌ مربوطه به آدرس مندرج درذیل این آگهی مراجعه نمایند .مهلت استفاده از حق‌تقدم در خرید سهام جدید ، 60 روز از تاریخ انتشار این آگهی

 ( 29/07/97)لغایت  (29/09/1397 )می‌باشد.

 1. سهامدارانی که به موجب گواهی حق‌تقدم خرید سهام جدید ، فاقد مطالبات بوده و یا مطالبات آنان ، بهای سهام جدید را تأمین نمی‌‌کند ، می‌بایست ظرف مهلت مقرر بهای سهام یا مابه‌التفاوت آن را به حساب جاری شمارة 2-930000-111-1700 این شرکت نزد بانک توسعه تعاون شعبه فاطمی واریز و رسید بانکی مربوطه را به انضمام گواهینامة‌ حق‌ تقدم خرید سهام جدید ، ظرف مهلت استفاده از حق‌ تقدم ، به طرق ذیل به دفتر شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند .سهامدارانی که به موجب گواهینامة حق ‌تقدم خرید سهام جدید ، دارای مطالبات به میزان بهای سهام جدید می‌باشند ، می‌بایست ظرف مهلت مقرر ضمن تکمیل گواهی حق‌تقدم ، مبنی بر اعلام موافقت با تبدیل مطالبات به سرمایه ، به طرق ذیل به دفتر شرکت تعاونی  تحویل و رسید دریافت نمایند .
 2. در صورت عدم تمایل به مشارکت در افزایش سرمایه ، سهامداران می‌توانند در مهلت تعیین شده نسبت به واگذاری حق‌تقدم خود به دیگران اقدام نمایند . با توجه به قابلیت معاملة مکرر حق‌تقدم خرید سهام شرکت ، خریداران نهایی می‌بایست قبل از پایان مهلت پذیره‌نویسی نسبت به واریز بهای سهام جدید به حساب جاری شمارة 2-930000-111-1700 این شرکت نزد بانک توسعه تعاون شعبه فاطمی اقدام کرده و رسید بانکی مربوطه ، به انضمام گواهینامة حق‌تقدم خرید سهام جدید را ظرف مهلت مقرر به طرق ذیل به دفترشرکت تعاونی تحویل نمایند .صورت عدم ارسال مستندات اعلام شده یا عدم واریز بهای اسمی ، سهام جدید به آنها تعلق نخواهد گرفت .
 3. لازم به ذکر است چنانچه در پايان مهلت مقرر هر يک از سهامداران نسبت به استفاده از حق تقدم خود اقدام ننمايند هيأت مديره مجاز خواهد بود حق تقدم‌هاي استفاده نشده بابت افزايش سرمايه را به ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي سهامدار وغير سهامدار واگذار نمايد و اين انصراف بمنزله سلب حق تقدم خويش در خريد سهام ناشي از اين افزايش سرمايه مي‌باشد.وسهام توسط شرکت از طریق آگهی روزنامه به عموم عرضه و مبلغ حاصل از فروش را پس از کسر هزینه‌ها و کارمزد متعلقه به حساب سهامدار منظور خواهد شد .

نکات مهم :

 • مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیة پذیره‌نویسی بر عهدة هیات مدیره  است .

.با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانة شرکت، این افزایش سرمایه تا تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت خواهد رسید .

طرق ارسال وتحویل مدارک پست سفارشی به نشانی : تهران خیابان فاطمی غربی بعداز خیابان کارگر و سین دخت شماره 315واحد 5 به کد پستی 1411816446 ارسال نموده و یا مدارک را مستقیماً به دفتر سهام شرکت واقع در آدرس فوق قسمت  مالی  تحویل و رسید دریافت نمایند بدیهی است افرادی که تمایل به خرید حق‌تقدم عرضه شده را دارند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فعالیت شرکت، می‌توانند به دفتر شرکت مراجعه و یا با شمارة تلفن 54663000 تماس حاصل نمایند .

 

سبد خرید
حساب کاربری من
فروشگاه
0 محصول سبد خرید