دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول

 

بسمه تعالی

شرکت تعاونی توسعه سازه فولاد ایرانیان  شماره ثبت 434253

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت  اول

بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول که راس ساعت 19 روز سه شنبه مورخ 25/04/1398 در سالن اجتماعات مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون واقع در تهران خیابان فاطمی غربی –پلاک 309 تشکیل میگردد حضور بهم رسانند .

عضو متقاضی باید حداکثر4 2 ساعت قبل از برگزاری مجمع بهمراه نماینده خود و با دردست داشتن مدرک موید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت طرفین برگه ورود به مجمع عمومی  فوق العاده نوبت اول برای نماینده صادر گردد .

دستور جلسه :

  • افزایش سرمایه از مبلغ 100.000.000.000 ریال به مبلغ 550.000.000.000 ریال طی سه سال

( افزایش از محل مطالبات سهامداران – سود تقسیم نشده و آورده نقدی شرکاء )

  • تغییر در مفاد اساسنامه بشرح ذیل:

الف) تطبیق اساسنامه جدید با آخرین تغییرات

ب )تغییر در ماده 5 تبصره 1 و 2 و سهام ممتاز

ج) تغییر در ماده 2

د) تغییر در ماده 32

  • ضمنا یاد آوری میشود این مجمع با حضور حداقل دو سوم از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیماتی که در آن اتخاذ می شود برای کلیه اعضاء ( اعم از غائب و مخالف و حاضر ) نافذ و معتبر خواهد بود

ابوالفضل کدخدازاده

نایب رئیس هیئت مدیره

 

 

سبد خرید
حساب کاربری من
فروشگاه
0 محصول سبد خرید