اعلام آمادگی انجمن های صنفی کارفرمایی برای مشارکت در ساخت یک میلیون واحد مسکن

کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور ابراهیم رئیسی برای مشارکت در ساخت طرح ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال...

ادامه مطلب