اخبار, اخبار تعاونی تسفا

دریافت تندیس تعاونی برگزیده ، در چهاردهمین دوره تعاونی های برتر استان تهران

تعاونی تسفا قولاد

دریافت تندیس تعاونی برگزیده ، در چهاردهمین دوره تعاونی های برتر استان تهران را به همه همکاران ، مدیران و سهامداران محترم شرکت تعاونی توسعه سازه فولاد ایرانیان تبریک عرض می نماییم .