اخبار, اخبار تعاونی تسفا

دهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد ایران

تسفا

دهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد ایران ، با حضور تولید کنندگان سازه فولادی و صنایع مرتبط

تعاونی توسعه سازه فولاد ایرانیان ، شما را به مشارکت در بزرگترین رویداد ملی سازه فولادی دعوت مینماید .