طرح سازه یاران
بنی آدم اعضای یکدیگرندکه در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگاردگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بی غمینشاید که نامت نهند آدمی

(( چه خوب است که یک رزمایش گسترده ای در کشور به وجود بیاید برای مواسات و همدلی و کمک مومنانه به نیازمندان و فقرا که اگه این اتفاق بیفتد، خاطره ی خوشی را از امسال، در ذهنها خواهد گذاشت))  رهبر انقلاب 21 فروردین 1399

پیرو رسالت تعاونی در جهت پایش و نظارت به منظور تنظیم روابط کار مبتنی بر رعایت اصل سه جانبه گرایی، حفظ و صیانت از نیروی کار ، توسعه و توانمندسازی تعاونی ها، حمایتی و توانمند سازی با رعایت اصول جامعیت، کفایت و فراگیری مبتنی بر قانون بیمه گری. طرح پخش بسته های حمایتی غذایی، بهداشتی در میان خانواده های فعالین در صنعت که بعلت شرایط خاص طی دو ماه گذشته از شرکتهای عضو تعاونی تسفا تسویه شده اند کلید خورد.
لذا خواهشمند است لیست مشخصات شامل اطلاعات شخصی، آدرس و تلفن واجدین شرایط را به این تعاونی اعلام فرمایید تا با برنامه ریزی و کمک نهاد ها و سازمانها و خیرین اقدامات لازم انجام گردد.

همچنین خیرین گرامی نیز میتوانند کمک ها و مساعدت های خود را در این زمینه با دفتر تعاونی تسفا هماهنگ و تحویل نمایند.

با تشکر

واحد روابط عمومی تعاونی تسفا (سهامی عام)

تلفن : 02154663000

فکس : 02166569744