نتیجه آمار معاملات آهن اسفنجی در بورس کالا

در روز شنبه ۳۱ اردیبهشت 1401، بورس کالا میزبان ۱۴۲ هزار و ۸۰۰ تن آهن اسفنجی عرضه کرد که از این عرضه‌ها با احتساب معاملات مچینگ، ۳۶ هزار تن مورد معامله قرار گرفت.
بورس کالا میزبان عرضه ۱۴۲ هزار و ۸۰۰ تن آهن اسفنجی بود که از این عرضه‌ها با احتساب معاملات مچینگ، ۳۶ هزار تن مورد معامله قرار گرفت.

قیمت میانگین موزون آهن اسفنجی در معاملات امروز ۹۶۸۲ تومان به ازای هر کیلو بود و آهن اسفنجی ۳.۶ درصد کمتر از قیمت میانگین موزون هفته پیش مورد معامله قرار گرفت.

امروز نسبت حجم کل معاملات به حجم کل عرضه‌های آهن اسفنجی در بورس کالا ۲۵ درصد بود که همچنان حاکی از تقاضای ضعیف برای آهن اسفنجی است.