افتتاح خط تولید تیر و ستون فلزی با ورق جان سینوسی در کارخانه جدید پولادین دژ کاوه

افتتاح خط تولید شرکت پولادین دژ کاوه در تاریخ 1400/08/30 به دعوت جناب آقای مهندس تک مدیر عامل محترم شرکت پولادین دژ کاوه اعضای هیئت مد...

ادامه مطلب