نمایش یک نتیجه

سیم جوش با گاز محافظ(GMAW)

روش جوشکاری (GMAW)
جوشکاری قوسی با گاز محافظ(GMAW) که اکثرا آن را به نام جوشکاری CO2 میشناسند،با توجه به نوع گاز مصرفی در این فرآیند که یک نوع گاز خنثی باشد، “MIG” و یا در این فرآیند از گازهای فعال استفاده شود، “MAG” نیز نامیده می شود. در جوشکاری به روش GMAW یک نوع قوس الکتریکی در بین سیم جوش مصرفی و قطعه کار شکل میگیرد. حرارت ناشی از قوس باعث ذوب نوک سیم جوش و قطعه کار، تشکیل حوضچه مذاب و پس از انجماد جوشکاری صورت می پذیرد. گاز محافظ از طریق تورچ یا گان جوشکاری همواره به همراه سیم جوش مصرفی به منطقه جوش اضافه می شود تا از ورود آلاینده های موجود در هوا به حوضچه مذاب جلوگیری کند.
مزیت های فرآیند (GMAW)
– نرخ رسوب بالا
– عدم لزوم پاک کردن سرباره
– سرعت بالا
– آلودگی کم
محدودیت های فرآیند (GMAW)
– هزینه زیاد ماشین آلات، گاز محافظ، تعمیر و نگهداری
– حساسیت گاز محافظ به وزش باد