دسته بندی محصولات

مكان گيرنده
ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان
مكان گيرنده
ورق CK45
مكان گيرنده
ورق آلیاژی

دسته بندی دیگر

محاسبه‌وزن

قیمت ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان

آخرین به روز رسانی

پنج‌شنبه 11 خرداد 1402 06:04

عنوانطول (m)وزن شاخه (kg)قیمتخریدآنالیزضخامت (mm)hf:att:pa_weighthf:att:pa_analyzehf:att:pa_thickness
ورق A283 فولادمبارکه ضخامت 6 میلیمتر۳۷.۰۰۰ توماناستعلام
ورق A283 فولادمبارکه ضخامت 15 میلیمتر۳۷.۰۰۰ توماناستعلام
ورق A283 فولادمبارکه ضخامت 8 میلیمتر۳۷.۰۰۰ توماناستعلام
ورق A283 فولادمبارکه ضخامت 12 میلیمتر۳۷.۰۰۰ توماناستعلام

قیمت ورق آلیاژی

آخرین به روز رسانی

پنج‌شنبه 11 خرداد 1402 06:04

عنوانطول (m)وزن شاخه (kg)قیمتخریدآنالیزضخامت (mm)hf:att:pa_weighthf:att:pa_analyzehf:att:pa_thickness
ورق CK45 ضخامت 8 میلیمتررایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
ورق CK45 ضخامت 12 میلیمتررایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
ورق A516 گرید 70 ضخامت 6۴۲.۰۰۰ توماناستعلام
ورق A283 فولادمبارکه ضخامت 6 میلیمتر۳۷.۰۰۰ توماناستعلام
ورق A516 گرید 70 ضخامت 8۴۲.۰۰۰ توماناستعلام
ورق A283 فولادمبارکه ضخامت 15 میلیمتر۳۷.۰۰۰ توماناستعلام
ورق A283 فولادمبارکه ضخامت 8 میلیمتر۳۷.۰۰۰ توماناستعلام
ورق A283 فولادمبارکه ضخامت 12 میلیمتر۳۷.۰۰۰ توماناستعلام
ورق A283 فولادمبارکه ضخامت 10 میلیمتر۳۷.۰۰۰ توماناستعلام
ورق CK45 ضخامت 10 میلیمتررایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام