۰۲۱-۵۴۶۶۳۰۰۰

مشاوره و استعلام قیمت

محاسبه‌وزن

قیمت ورق سیاه اکسین

آخرین به روز رسانی

جمعه 31 شهریور 1402 00:46

[ETCSV] خروجي اكسل [/ETCSV]

[product_table button_text=”استعلام” widths=”40,16,16,16,16″ columns=”name:عنوان,att:length:طول (m),att:weight:وزن شاخه (kg) , price:قیمت , button:خرید,att:analyze:آنالیز,att:thickness:ضخامت (mm)” column_breakpoints=”default,default,default,default,default,none,none” category=”oxin-black-steel-sheet “]

[woocommerce_catalog_mode_button]

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

آخرین به روز رسانی

جمعه 31 شهریور 1402 00:46

[ETCSV] خروجي اكسل [/ETCSV]

[product_table button_text=”استعلام” widths=”40,16,16,16,16″ columns=”name:عنوان,att:length:طول (m),att:weight:وزن شاخه (kg) , price:قیمت , button:خرید,att:analyze:آنالیز,att:thickness:ضخامت (mm)” column_breakpoints=”default,default,default,default,default,none,none” category=”msc-black-steel-sheet”]

[woocommerce_catalog_mode_button]

قیمت ورق سیاه کاویان

آخرین به روز رسانی

جمعه 31 شهریور 1402 00:46

[ETCSV] خروجي اكسل [/ETCSV]

[product_table button_text=”استعلام” widths=”40,16,16,16,16″ columns=”name:عنوان,att:length:طول (m),att:weight:وزن شاخه (kg) , price:قیمت , button:خرید,att:analyze:آنالیز,att:thickness:ضخامت (mm)” column_breakpoints=”default,default,default,default,default,none,none” category=”kavian-black-steel-sheet “]

[woocommerce_catalog_mode_button]

قیمت ورق سیاه گیلان

آخرین به روز رسانی

جمعه 31 شهریور 1402 00:46

[ETCSV] خروجي اكسل [/ETCSV]

[product_table button_text=”استعلام” widths=”40,16,16,16,16″ columns=”name:عنوان,att:length:طول (m),att:weight:وزن شاخه (kg) , price:قیمت , button:خرید,att:analyze:آنالیز,att:thickness:ضخامت (mm)” column_breakpoints=”default,default,default,default,default,none,none” category=”gilan-black-steel-sheet “]

[woocommerce_catalog_mode_button]