دسته بندی محصولات

قیمت ورق
مكان گيرنده
ورق رنگی
مكان گيرنده
ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان

دسته بندی دیگر

محاسبه‌وزن

قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان

آخرین به روز رسانی

شنبه 13 خرداد 1402 02:11

عنوانطول (m)وزن شاخه (kg)قیمتخریدآنالیزضخامت (mm)hf:att:pa_weighthf:att:pa_analyzehf:att:pa_thickness
ورق رنگی 0.6 نارنجی (1028) فولاد مبارکهرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
ورق رنگی 0.6 آبی (5015) فولاد مبارکهرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
ورق رنگی 0.6 سفید (9016) فولاد مبارکهرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
ورق رنگی 0.5 پرتقالی (1028) فولاد مبارکهرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
ورق رنگی 0.5 کرم (9001) فولاد مبارکهرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
ورق رنگی 0.5 سفید (9016) فولاد مبارکه۶۳.۰۰۰ توماناستعلام
ورق رنگی 0.5 آبی فولاد مبارکه۶۳.۰۰۰ توماناستعلام
ورق رنگی 0.5 قرمز(3000) فولاد مبارکه۶۳.۰۰۰ توماناستعلام
ورق رنگی 0.6 آبی فولاد مبارکهرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام

قیمت ورق رنگی

آخرین به روز رسانی

شنبه 13 خرداد 1402 02:11

عنوانطول (m)وزن شاخه (kg)قیمتخریدآنالیزضخامت (mm)hf:att:pa_weighthf:att:pa_analyzehf:att:pa_thickness
ورق رنگی قهوه ای سوخته 8017 فولاد بهمنرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
ورق رنگی قرمز 3000 فولاد بهمنرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
ورق رنگی سفید 9016 فولاد بهمنرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
ورق رنگی 0.6 نارنجی (1028) فولاد مبارکهرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
ورق رنگی آبی 5015 فولاد بهمنرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
ورق رنگی 0.6 آبی (5015) فولاد مبارکهرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
ورق رنگی 0.6 سفید (9016) فولاد مبارکهرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
ورق رنگی 0.5 پرتقالی (1028) فولاد مبارکهرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
ورق رنگی نارنجی 2004 فولاد بهمنرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
ورق رنگی 0.5 کرم (9001) فولاد مبارکهرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
ورق رنگی 0.5 سفید (9016) فولاد مبارکه۶۳.۰۰۰ توماناستعلام
ورق رنگی 0.5 آبی فولاد مبارکه۶۳.۰۰۰ توماناستعلام
ورق رنگی 0.5 قرمز(3000) فولاد مبارکه۶۳.۰۰۰ توماناستعلام
ورق رنگی 0.6 آبی فولاد مبارکهرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام