دسته بندی محصولات

قیمت ورق
مكان گيرنده
ورق روغنی
مكان گيرنده
ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان

دسته بندی دیگر

محاسبه‌وزن

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان

آخرین به روز رسانی

شنبه 13 خرداد 1402 01:16

عنوانطول (m)وزن شاخه (kg)قیمتخریدآنالیزضخامت (mm)hf:att:pa_weighthf:att:pa_analyzehf:att:pa_thickness
ورق روغنی 0.7 میلیمتر فولاد مبارکه۵۲.۰۰۰ توماناستعلام
ورق روغنی 0.6 میلیمتر فولاد مبارکه۵۷.۰۰۰ توماناستعلام
ورق روغنی 0.5 میلیمتر فولاد مبارکه۵۷.۰۰۰ توماناستعلام

قیمت ورق روغنی

آخرین به روز رسانی

شنبه 13 خرداد 1402 01:16

عنوانطول (m)وزن شاخه (kg)قیمتخریدآنالیزضخامت (mm)hf:att:pa_weighthf:att:pa_analyzehf:att:pa_thickness
ورق روغنی 0.7 میلیمتر فولاد مبارکه۵۲.۰۰۰ توماناستعلام
ورق روغنی 0.6 میلیمتر فولاد مبارکه۵۷.۰۰۰ توماناستعلام
ورق روغنی 0.4 هفت الماس۴۲.۰۰۰ توماناستعلام
ورق روغنی 0.5 هفت الماس۴۲.۰۰۰ توماناستعلام
ورق روغنی 0.5 میلیمتر فولاد مبارکه۵۷.۰۰۰ توماناستعلام