دسته بندی محصولات

قیمت ناودانی
مكان گيرنده
ناودانی اروپایی
مكان گيرنده
ناودانی ایرانی

دسته بندی دیگر

محاسبه‌وزن

قیمت ناودانی اروپایی

آخرین به روز رسانی

شنبه 13 خرداد 1402 00:52

عنوانطول (m)وزن شاخه (kg)قیمتخریدآنالیزضخامت (mm)hf:att:pa_weighthf:att:pa_analyzehf:att:pa_thickness
ناودانی 20*50 آلومینیومرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
ناودانی 20*30 آلومینیومرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
ناودانی 20*40 آلومینیومرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
ناودانی 12000*120 ابهررایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
ناودانی 12000*80 ابهررایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
ناودانی 12000*100 ابهررایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
ناودانی 12000*160 ابهررایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
ناودانی 12000*180 ابهررایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
ناودانی 12000*140 ابهررایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
ناودانی 12000*200 ابهررایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
ناودانی 12000*220 ابهررایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام