دسته بندی میلگرد

Shortcode

عنوانتولید کنندهسایز (mm)طول شاخه (m)وزن واحد (Kg)استانداردانبارقیمتخرید
12
140
۲,۲۰۲,۰۰۰ تومان

ثبت سفارش

12
65
۳,۰۵۵,۰۰۰ تومان

ثبت سفارش

4
۸۵۰,۰۰۰ تومان

ثبت سفارش

6
13
۷۳۴,۰۰۰ تومان

ثبت سفارش

6
10
۲۸,۰۰۰ تومان

ثبت سفارش

1 2 3