کارشناسان تسفا پاسخگوی سوالات و ثبت سفارشات شما هستند
تعاونی توسعه سازه فولاد ایرانیان | تسفا

قیمت روز تیرآهن

قیمت روز تیرآهن

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان

نام کالا
سایز
وزن
قیمت امروز
تغییرات قیمت
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان
12
125 کیلوگرم
3,300+ تومان
تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان
14
155 کیلوگرم
۲۶,۴۵۰ تومان
بدون تغییر
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان
16
190 کیلوگرم
۲۴,۹۵۰ تومان
2,100+ تومان
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان
18
226 کیلوگرم
۲۴,۹۵۰ تومان
بدون تغییر
تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان
20
269 کیلوگرم
۲۵,۷۵۰ تومان
بدون تغییر
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان
22
315 کیلوگرم
۲۶,۷۵۰ تومان
بدون تغییر
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان
24
369 کیلوگرم
۲۶,۰۵۰ تومان
بدون تغییر
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان
27
434 کیلوگرم
۲۵,۷۵۰ تومان
بدون تغییر
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان
30
517 کیلوگرم
بدون تغییر
نام کالا
قیمت
نوسان قیمت
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان
3,300+ تومان
تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان
۲۶,۴۵۰ تومان
بدون تغییر
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان
۲۴,۹۵۰ تومان
2,100+ تومان
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان
۲۴,۹۵۰ تومان
بدون تغییر
تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان
۲۵,۷۵۰ تومان
بدون تغییر
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان
۲۶,۷۵۰ تومان
بدون تغییر
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان
۲۶,۰۵۰ تومان
بدون تغییر
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان
۲۵,۷۵۰ تومان
بدون تغییر
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان
بدون تغییر
فولاد یزد احرامیان

قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

نام کالا
سایز
وزن
قیمت امروز
تغییرات قیمت
تیرآهن 14 فایکو
14
130 کیلوگرم
تیرآهن 16 فایکو
16
170 کیلوگرم
۲۵,۵۵۰ تومان
تیرآهن 18 فایکو
18
200 کیلوگرم
۲۵,۵۵۰ تومان
تیرآهن 20 فایکو
20
250 کیلوگرم
۲۵,۵۵۰ تومان
تیرآهن 22 فایکو
22
305 کیلوگرم
۲۵,۵۵۰ تومان
تیرآهن 24 فایکو
24
355 کیلوگرم
۲۵,۵۵۰ تومان
نام کالا
قیمت
نوسان قیمت
تیرآهن 14 فایکو
تیرآهن 16 فایکو
۲۵,۵۵۰ تومان
تیرآهن 18 فایکو
۲۵,۵۵۰ تومان
تیرآهن 20 فایکو
۲۵,۵۵۰ تومان
تیرآهن 22 فایکو
۲۵,۵۵۰ تومان
تیرآهن 24 فایکو
۲۵,۵۵۰ تومان

خرید و فروش تیرآهن

تیرآهن که در زبان لاتین به آن Beam گفته می‌شود، یکی از موارد لازم و ضروری برای ساختمان‌سازی و ساخت و ساز است که تغییر قیمت تیرآهن می‌تواند بر هزینه‌های تمام شده ساختمان‌سازی تاثیرگذار باشد. شما در همین صفحه از سایت تسفا می‌توانید قیمت روز تیرآهن را مشاهده و نسبت به خرید این مقطع فولادی اقدام کنید.

اطلاعات بیشتر