دسته بندی محصولات

تیرآهن ذوب آهن اصفهان
تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)
قیمت تیرآهن

دسته بندی دیگر

محاسبه‌وزن

قیمت تیرآهن شاهین بناب

آخرین به روز رسانی

شنبه 13 خرداد 1402 00:45

عنوانطول (m)وزن شاخه (kg)قیمتخریدآنالیزضخامت (mm)hf:att:pa_weighthf:att:pa_analyzehf:att:pa_thickness

قیمت تیرآهن ظفر بناب

آخرین به روز رسانی

شنبه 13 خرداد 1402 00:45

عنوانطول (m)وزن شاخه (kg)قیمتخریدآنالیزضخامت (mm)hf:att:pa_weighthf:att:pa_analyzehf:att:pa_thickness

قیمت تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان

آخرین به روز رسانی

شنبه 13 خرداد 1402 00:45

عنوانطول (m)وزن شاخه (kg)قیمتخریدآنالیزضخامت (mm)hf:att:pa_weighthf:att:pa_analyzehf:att:pa_thickness
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن IPE۳۰.۰۰۰ توماناستعلام
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن IPEرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن IPE۲۸.۰۰۰ توماناستعلام
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن IPE۲۹.۰۰۰ توماناستعلام
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن IPE۳۰.۰۰۰ توماناستعلام
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن IPE۳۱.۰۰۰ توماناستعلام
تیرآهن 18 ذوب آهن IPE۳۰.۰۰۰ توماناستعلام
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن IPE۳۰.۰۰۰ توماناستعلام
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن IPE۳۱.۰۰۰ توماناستعلام

قیمت تیرآهن

آخرین به روز رسانی

شنبه 13 خرداد 1402 00:45

عنوانطول (m)وزن شاخه (kg)قیمتخریدآنالیزضخامت (mm)hf:att:pa_weighthf:att:pa_analyzehf:att:pa_thickness
تیرآهن ۲۰ فایکو IPE۲۸.۰۰۰ توماناستعلام
تیرآهن ۲۲ فایکو IPE۲۸.۰۰۰ توماناستعلام
تیرآهن ۱۸ فایکو IPE۲۸.۰۰۰ توماناستعلام
تیرآهن ۱۶ فایکو IPE۲۸.۰۰۰ توماناستعلام
تیرآهن ۱۴ فایکو IPEرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن IPE۳۰.۰۰۰ توماناستعلام
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن IPEرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن IPE۲۸.۰۰۰ توماناستعلام
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن IPE۲۹.۰۰۰ توماناستعلام
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن IPE۳۰.۰۰۰ توماناستعلام
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن IPE۳۱.۰۰۰ توماناستعلام
تیرآهن 18 ذوب آهن IPE۳۰.۰۰۰ توماناستعلام
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن IPE۳۰.۰۰۰ توماناستعلام
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن IPE۳۱.۰۰۰ توماناستعلام
هاش HEA سایز 16 سانتی متر۳۱.۰۰۰ توماناستعلام
هاش HEA سایز 14 سانتی متر۳۰.۰۰۰ توماناستعلام
هاش HEA سایز 12 سانتی متررایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
هاش HEA سایز 10 سانتی متررایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
هاش HEA سایز 24 سانتی متررایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
هاش HEA سایز 26 سانتی متررایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
هاش HEA سایز 22 سانتی متررایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
هاش HEA سایز 20 سانتی متررایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
هاش HEA سایز 18 سانتی متر۳۱.۰۰۰ توماناستعلام
هاش HEB سایز 16 سانتی متر۳۰.۰۰۰ توماناستعلام
هاش HEB سایز 12 سانتی متررایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
هاش HEB سایز 14 سانتی متر۳۰.۰۰۰ توماناستعلام
هاش HEA سایز 28 سانتی متررایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
هاش HEB سایز 10 سانتی متررایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
هاش HEB سایز 26 سانتی متررایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
هاش HEB سایز 22 سانتی متررایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
هاش HEB سایز 24 سانتی متررایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
هاش HEB سایز 20 سانتی متررایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
هاش HEB سایز 18 سانتی متر۳۱.۰۰۰ توماناستعلام
هاش HEB سایز 28 سانتی متررایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام