به علت نوسانات بازار، قیمت‌ها ممکن است تغییر کند. برای استعلام دقیق قیمت، اطلاعات خود را از طریق ثبت درخواست تماس وارد کنید تا کارشناسان ما با شما ارتباط بگیرند.
کارشناسان تسفا پاسخگوی سوالات و ثبت سفارشات شما هستند
تعاونی توسعه سازه فولاد ایرانیان | تسفا
به علت نوسانات بازار، جهت استعلام دقیق قیمت تمام کالاها از طریق دکمـه تــمـاس پـاییـن صـفحــه با ما در ارتباط باشید.

قیمت روز ورق گالوانیزه

تیم فروش ورق
یا کافیست فرم زیر را تکمیل کنید تا کمتر از چند دقیقه با شما تماس بگیریم

قیمت روز ورق گالوانیزه

نام کالا
ضخامت (mm)
ابعاد (m)
حالت
قیمت امروز
تغییرات قیمت
ورق گالوانیزه 0.4 میل امیرکبیر 1
0.4
1
رول
ورق گالوانیزه 0.4 میل امیرکبیر 1.25
0.4
1.25
رول
ورق گالوانیزه 0.45 میل امیرکبیر 1
0.45
1
رول
ورق گالوانیزه 0.45 میل امیرکبیر 1.25
0.45
1.25
رول
ورق گالوانیزه 0.5 میل امیرکبیر 1
0.5
1
رول
ورق گالوانیزه 0.5 میل امیرکبیر 1.25
0.5
1.25
رول
200- تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل امیرکبیر 1
0.6
1
رول
بدون تغییر
ورق گالوانیزه 0.6 میل امیرکبیر 1.25
0.6
1.25
رول
200- تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل امیرکبیر 1
0.7
1
رول
بدون تغییر
ورق گالوانیزه 0.7 میل امیرکبیر 1.25
0.7
1.25
رول
200- تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل امیرکبیر 1
0.8
1
رول
ورق گالوانیزه 0.8 میل امیرکبیر 1.25
0.8
1.25
رول
200- تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل امیرکبیر 1
0.9
1
رول
ورق گالوانیزه 0.9 میل امیرکبیر 1.25
0.9
1.25
رول
300+ تومان
ورق گالوانیزه 1 میل امیرکبیر 1
1
1
رول
ورق گالوانیزه 1 میل امیرکبیر 1.25
1
1.25
رول
200- تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل امیرکبیر 1
1.25
1
رول
ورق گالوانیزه 1.25 میل امیرکبیر 1.25
1.25
1.25
رول
200- تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل امیرکبیر 1
1.5
1
رول
200- تومان
نام کالا
قیمت
نوسان قیمت
ورق گالوانیزه 0.4 میل امیرکبیر 1
ورق گالوانیزه 0.4 میل امیرکبیر 1.25
ورق گالوانیزه 0.45 میل امیرکبیر 1
ورق گالوانیزه 0.45 میل امیرکبیر 1.25
ورق گالوانیزه 0.5 میل امیرکبیر 1
ورق گالوانیزه 0.5 میل امیرکبیر 1.25
200- تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل امیرکبیر 1
بدون تغییر
ورق گالوانیزه 0.6 میل امیرکبیر 1.25
200- تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل امیرکبیر 1
بدون تغییر
ورق گالوانیزه 0.7 میل امیرکبیر 1.25
200- تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل امیرکبیر 1
ورق گالوانیزه 0.8 میل امیرکبیر 1.25
200- تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل امیرکبیر 1
ورق گالوانیزه 0.9 میل امیرکبیر 1.25
300+ تومان
ورق گالوانیزه 1 میل امیرکبیر 1
ورق گالوانیزه 1 میل امیرکبیر 1.25
200- تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل امیرکبیر 1
ورق گالوانیزه 1.25 میل امیرکبیر 1.25
200- تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل امیرکبیر 1
200- تومان
نام کالا
ضخامت (mm)
ابعاد (m)
حالت
قیمت امروز
تغییرات قیمت
ورق گالوانیزه 0.5 میل هفت الماس 1
0.5
1
رول
2,900+ تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل هفت الماس 1.25
0.5
1.25
رول
900+ تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل هفت الماس 1
0.6
1
رول
3,300+ تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل هفت الماس 1.25
0.6
1.25
رول
2,800+ تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل هفت الماس 1
0.7
1
رول
700+ تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل هفت الماس 1.25
0.7
1.25
رول
700+ تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل هفت الماس 1
0.8
1
رول
2,100+ تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل هفت الماس 1.25
0.8
1.25
رول
1,400+ تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل هفت الماس 1
0.9
1
رول
2,100+ تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل هفت الماس 1.25
0.9
1.25
رول
1,400+ تومان
ورق گالوانیزه 1 میل هفت الماس 1
1
1
رول
2,100+ تومان
ورق گالوانیزه 1 میل هفت الماس 1.25
1
1.25
رول
1,400+ تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل هفت الماس 1
1.25
1
رول
2,100+ تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل هفت الماس 1.25
1.25
1.25
رول
1,400+ تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل هفت الماس 1
1.5
1
رول
3,300- تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل هفت الماس 1.25
1.5
1.25
رول
3,300- تومان
ورق گالوانیزه 2 میل هفت الماس 1
2
1
رول
8,300- تومان
ورق گالوانیزه 2 میل هفت الماس 1.25
2
1.25
رول
8,300- تومان
نام کالا
قیمت
نوسان قیمت
ورق گالوانیزه 0.5 میل هفت الماس 1
2,900+ تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل هفت الماس 1.25
900+ تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل هفت الماس 1
3,300+ تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل هفت الماس 1.25
2,800+ تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل هفت الماس 1
700+ تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل هفت الماس 1.25
700+ تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل هفت الماس 1
2,100+ تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل هفت الماس 1.25
1,400+ تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل هفت الماس 1
2,100+ تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل هفت الماس 1.25
1,400+ تومان
ورق گالوانیزه 1 میل هفت الماس 1
2,100+ تومان
ورق گالوانیزه 1 میل هفت الماس 1.25
1,400+ تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل هفت الماس 1
2,100+ تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل هفت الماس 1.25
1,400+ تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل هفت الماس 1
3,300- تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل هفت الماس 1.25
3,300- تومان
ورق گالوانیزه 2 میل هفت الماس 1
8,300- تومان
ورق گالوانیزه 2 میل هفت الماس 1.25
8,300- تومان
نام کالا
ضخامت (mm)
ابعاد (m)
حالت
قیمت امروز
تغییرات قیمت
ورق گالوانیزه 0.4 میل تاراز 1
0.4
1
رول
1,800+ تومان
ورق گالوانیزه 0.4 میل تاراز 1.25
0.4
1.25
رول
ورق گالوانیزه 0.45 میل تاراز 1
0.45
1
رول
ورق گالوانیزه 0.45 میل تاراز 1.25
0.45
1.25
رول
ورق گالوانیزه 0.5 میل تاراز 1
0.5
1
رول
1,900+ تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل تاراز 1.25
0.5
1.25
رول
2,200+ تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل تاراز 1
0.6
1
رول
1,300+ تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل تاراز 1.25
0.6
1.25
رول
2,100+ تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل تاراز 1
0.7
1
رول
500+ تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل تاراز 1.25
0.7
1.25
شیت
1,500+ تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل تاراز 1
0.8
1
رول
2,000+ تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل تاراز 1.25
0.8
1.25
رول
1,300+ تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل تاراز 1
0.9
1
رول
2,000+ تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل تاراز 1.25
0.9
1.25
رول
1,300+ تومان
ورق گالوانیزه 1 میل تاراز 1
1
1
شیت
2,000+ تومان
ورق گالوانیزه 1 میل تاراز 1.25
1
1.25
رول
3,650- تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل تاراز 1
1.25
1
رول
2,000+ تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل تاراز 1.25
1.25
1.25
رول
1,300+ تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل تاراز 1
1.5
1
رول
1,400+ تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل تاراز 1.25
1.5
1.25
رول
1,400+ تومان
ورق گالوانیزه 2 میل تاراز 1
2
1
رول
1,400+ تومان
ورق گالوانیزه 2 میل تاراز 1.25
2
1.25
رول
1,400+ تومان
نام کالا
قیمت
نوسان قیمت
ورق گالوانیزه 0.4 میل تاراز 1
1,800+ تومان
ورق گالوانیزه 0.4 میل تاراز 1.25
ورق گالوانیزه 0.45 میل تاراز 1
ورق گالوانیزه 0.45 میل تاراز 1.25
ورق گالوانیزه 0.5 میل تاراز 1
1,900+ تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل تاراز 1.25
2,200+ تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل تاراز 1
1,300+ تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل تاراز 1.25
2,100+ تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل تاراز 1
500+ تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل تاراز 1.25
1,500+ تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل تاراز 1
2,000+ تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل تاراز 1.25
1,300+ تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل تاراز 1
2,000+ تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل تاراز 1.25
1,300+ تومان
ورق گالوانیزه 1 میل تاراز 1
2,000+ تومان
ورق گالوانیزه 1 میل تاراز 1.25
3,650- تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل تاراز 1
2,000+ تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل تاراز 1.25
1,300+ تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل تاراز 1
1,400+ تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل تاراز 1.25
1,400+ تومان
ورق گالوانیزه 2 میل تاراز 1
1,400+ تومان
ورق گالوانیزه 2 میل تاراز 1.25
1,400+ تومان

قیمت ورق گالوانیزه

قیمت محصولات فولادی از جمله‌ ورق‌ها روی یکدیگر تاثیرگذار هستند و با افزایش یا کاهش قیمت هر محصول، نرخ سایر محصولات نیز تغییر می‌کند. قیمت ورق گالوانیزه که به صورت لحظه‌ای می‌توانید آن را مشاهده کنید، با افزایش یا کاهش قیمت ورق سیاه تغییر می‌کند. ما به صورت مداوم قیمت‌ها را بروزرسانی می‌کنیم تا به صورت لحظه‌ای از آخرین تغییرات مطلع شوید.

اطلاعات بیشتر

۰۲۱-۵۴۶۶۳۰۰۰

مشاوره و استعلام قیمت

شنبه تا چهارشنبه ۸:۳۰ – ۱۷:۳۰

ثـبـت درخـواســت تـمـــاس