مشاوره و استعلام قیمت

قیمت روز ورق گالوانیزه

آخرین قیمت طلا و ارز
آخرین مطالب تسفا

قیمت روز ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان

نام کالا
ضخامت (mm)
ابعاد (m)
حالت
قیمت امروز
تغییرات قیمت
ورق گالوانیزه 0.4 میل امیرکبیر 1
0.4
1
رول
ورق گالوانیزه 0.4 میل امیرکبیر 1.25
0.4
1.25
رول
ورق گالوانیزه 0.45 میل امیرکبیر 1
0.45
1
رول
ورق گالوانیزه 0.45 میل امیرکبیر 1.25
0.45
1.25
رول
ورق گالوانیزه 0.5 میل امیرکبیر 1
0.5
1
رول
ورق گالوانیزه 0.5 میل امیرکبیر 1.25
0.5
1.25
رول
200- تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل امیرکبیر 1
0.6
1
رول
۴۷,۹۵۰ تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل امیرکبیر 1.25
0.6
1.25
رول
200- تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل امیرکبیر 1
0.7
1
رول
۴۱,۷۵۰ تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل امیرکبیر 1.25
0.7
1.25
رول
200- تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل امیرکبیر 1
0.8
1
رول
ورق گالوانیزه 0.8 میل امیرکبیر 1.25
0.8
1.25
رول
۴۱,۷۵۰ تومان
200- تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل امیرکبیر 1
0.9
1
رول
ورق گالوانیزه 0.9 میل امیرکبیر 1.25
0.9
1.25
رول
۴۱,۷۵۰ تومان
300+ تومان
ورق گالوانیزه 1 میل امیرکبیر 1
1
1
رول
ورق گالوانیزه 1 میل امیرکبیر 1.25
1
1.25
رول
200- تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل امیرکبیر 1
1.25
1
رول
ورق گالوانیزه 1.25 میل امیرکبیر 1.25
1.25
1.25
رول
200- تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل امیرکبیر 1
1.5
1
رول
۴۲,۷۵۰ تومان
200- تومان
نام کالا
قیمت
نوسان قیمت
ورق گالوانیزه 0.4 میل امیرکبیر 1
ورق گالوانیزه 0.4 میل امیرکبیر 1.25
ورق گالوانیزه 0.45 میل امیرکبیر 1
ورق گالوانیزه 0.45 میل امیرکبیر 1.25
ورق گالوانیزه 0.5 میل امیرکبیر 1
ورق گالوانیزه 0.5 میل امیرکبیر 1.25
200- تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل امیرکبیر 1
۴۷,۹۵۰ تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل امیرکبیر 1.25
200- تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل امیرکبیر 1
۴۱,۷۵۰ تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل امیرکبیر 1.25
200- تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل امیرکبیر 1
ورق گالوانیزه 0.8 میل امیرکبیر 1.25
۴۱,۷۵۰ تومان
200- تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل امیرکبیر 1
ورق گالوانیزه 0.9 میل امیرکبیر 1.25
۴۱,۷۵۰ تومان
300+ تومان
ورق گالوانیزه 1 میل امیرکبیر 1
ورق گالوانیزه 1 میل امیرکبیر 1.25
200- تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل امیرکبیر 1
ورق گالوانیزه 1.25 میل امیرکبیر 1.25
200- تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل امیرکبیر 1
۴۲,۷۵۰ تومان
200- تومان

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

نام کالا
ضخامت (mm)
ابعاد (m)
حالت
قیمت امروز
تغییرات قیمت
ورق گالوانیزه 0.5 میل هفت الماس 1
0.5
1
رول
۴۶,۳۵۰ تومان
2,900+ تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل هفت الماس 1.25
0.5
1.25
رول
۴۶,۳۵۰ تومان
900+ تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل هفت الماس 1
0.6
1
رول
۴۵,۰۵۰ تومان
3,300+ تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل هفت الماس 1.25
0.6
1.25
رول
۴۴,۵۵۰ تومان
2,800+ تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل هفت الماس 1
0.7
1
رول
۴۲,۱۵۰ تومان
700+ تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل هفت الماس 1.25
0.7
1.25
رول
۴۲,۱۵۰ تومان
700+ تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل هفت الماس 1
0.8
1
رول
۴۲,۵۵۰ تومان
2,100+ تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل هفت الماس 1.25
0.8
1.25
رول
۴۱,۸۵۰ تومان
1,400+ تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل هفت الماس 1
0.9
1
رول
۴۲,۵۵۰ تومان
2,100+ تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل هفت الماس 1.25
0.9
1.25
رول
۴۱,۸۵۰ تومان
1,400+ تومان
ورق گالوانیزه 1 میل هفت الماس 1
1
1
رول
۴۲,۵۵۰ تومان
2,100+ تومان
ورق گالوانیزه 1 میل هفت الماس 1.25
1
1.25
رول
۴۱,۸۵۰ تومان
1,400+ تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل هفت الماس 1
1.25
1
رول
۴۲,۵۵۰ تومان
2,100+ تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل هفت الماس 1.25
1.25
1.25
رول
۴۱,۸۵۰ تومان
1,400+ تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل هفت الماس 1
1.5
1
رول
۴۲,۱۵۰ تومان
3,300- تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل هفت الماس 1.25
1.5
1.25
رول
۴۲,۱۵۰ تومان
3,300- تومان
ورق گالوانیزه 2 میل هفت الماس 1
2
1
رول
۴۲,۱۵۰ تومان
8,300- تومان
ورق گالوانیزه 2 میل هفت الماس 1.25
2
1.25
رول
۴۲,۱۵۰ تومان
8,300- تومان
نام کالا
قیمت
نوسان قیمت
ورق گالوانیزه 0.5 میل هفت الماس 1
۴۶,۳۵۰ تومان
2,900+ تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل هفت الماس 1.25
۴۶,۳۵۰ تومان
900+ تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل هفت الماس 1
۴۵,۰۵۰ تومان
3,300+ تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل هفت الماس 1.25
۴۴,۵۵۰ تومان
2,800+ تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل هفت الماس 1
۴۲,۱۵۰ تومان
700+ تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل هفت الماس 1.25
۴۲,۱۵۰ تومان
700+ تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل هفت الماس 1
۴۲,۵۵۰ تومان
2,100+ تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل هفت الماس 1.25
۴۱,۸۵۰ تومان
1,400+ تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل هفت الماس 1
۴۲,۵۵۰ تومان
2,100+ تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل هفت الماس 1.25
۴۱,۸۵۰ تومان
1,400+ تومان
ورق گالوانیزه 1 میل هفت الماس 1
۴۲,۵۵۰ تومان
2,100+ تومان
ورق گالوانیزه 1 میل هفت الماس 1.25
۴۱,۸۵۰ تومان
1,400+ تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل هفت الماس 1
۴۲,۵۵۰ تومان
2,100+ تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل هفت الماس 1.25
۴۱,۸۵۰ تومان
1,400+ تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل هفت الماس 1
۴۲,۱۵۰ تومان
3,300- تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل هفت الماس 1.25
۴۲,۱۵۰ تومان
3,300- تومان
ورق گالوانیزه 2 میل هفت الماس 1
۴۲,۱۵۰ تومان
8,300- تومان
ورق گالوانیزه 2 میل هفت الماس 1.25
۴۲,۱۵۰ تومان
8,300- تومان

قیمت ورق گالوانیزه فولاد تاراز

نام کالا
ضخامت (mm)
ابعاد (m)
حالت
قیمت امروز
تغییرات قیمت
ورق گالوانیزه 0.4 میل تاراز 1
0.4
1
رول
۵۰,۰۵۰ تومان
1,800+ تومان
ورق گالوانیزه 0.4 میل تاراز 1.25
0.4
1.25
رول
ورق گالوانیزه 0.45 میل تاراز 1
0.45
1
رول
ورق گالوانیزه 0.45 میل تاراز 1.25
0.45
1.25
رول
ورق گالوانیزه 0.5 میل تاراز 1
0.5
1
رول
۴۶,۳۵۰ تومان
1,900+ تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل تاراز 1.25
0.5
1.25
رول
۴۶,۳۵۰ تومان
2,200+ تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل تاراز 1
0.6
1
رول
۴۵,۰۵۰ تومان
1,300+ تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل تاراز 1.25
0.6
1.25
رول
۴۴,۵۵۰ تومان
2,100+ تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل تاراز 1
0.7
1
رول
۴۲,۱۵۰ تومان
500+ تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل تاراز 1.25
0.7
1.25
شیت
۴۲,۱۵۰ تومان
1,500+ تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل تاراز 1
0.8
1
رول
۴۲,۵۵۰ تومان
2,000+ تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل تاراز 1.25
0.8
1.25
رول
۴۱,۸۵۰ تومان
1,300+ تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل تاراز 1
0.9
1
رول
۴۲,۵۵۰ تومان
2,000+ تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل تاراز 1.25
0.9
1.25
رول
۴۱,۸۵۰ تومان
1,300+ تومان
ورق گالوانیزه 1 میل تاراز 1
1
1
شیت
۴۲,۵۵۰ تومان
2,000+ تومان
ورق گالوانیزه 1 میل تاراز 1.25
1
1.25
رول
۴۱,۸۵۰ تومان
3,650- تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل تاراز 1
1.25
1
رول
۴۲,۵۵۰ تومان
2,000+ تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل تاراز 1.25
1.25
1.25
رول
۴۱,۸۵۰ تومان
1,300+ تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل تاراز 1
1.5
1
رول
۴۲,۱۵۰ تومان
1,400+ تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل تاراز 1.25
1.5
1.25
رول
۴۲,۱۵۰ تومان
1,400+ تومان
ورق گالوانیزه 2 میل تاراز 1
2
1
رول
۴۲,۱۵۰ تومان
1,400+ تومان
ورق گالوانیزه 2 میل تاراز 1.25
2
1.25
رول
۴۲,۱۵۰ تومان
1,400+ تومان
نام کالا
قیمت
نوسان قیمت
ورق گالوانیزه 0.4 میل تاراز 1
۵۰,۰۵۰ تومان
1,800+ تومان
ورق گالوانیزه 0.4 میل تاراز 1.25
ورق گالوانیزه 0.45 میل تاراز 1
ورق گالوانیزه 0.45 میل تاراز 1.25
ورق گالوانیزه 0.5 میل تاراز 1
۴۶,۳۵۰ تومان
1,900+ تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل تاراز 1.25
۴۶,۳۵۰ تومان
2,200+ تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل تاراز 1
۴۵,۰۵۰ تومان
1,300+ تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل تاراز 1.25
۴۴,۵۵۰ تومان
2,100+ تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل تاراز 1
۴۲,۱۵۰ تومان
500+ تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل تاراز 1.25
۴۲,۱۵۰ تومان
1,500+ تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل تاراز 1
۴۲,۵۵۰ تومان
2,000+ تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل تاراز 1.25
۴۱,۸۵۰ تومان
1,300+ تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل تاراز 1
۴۲,۵۵۰ تومان
2,000+ تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل تاراز 1.25
۴۱,۸۵۰ تومان
1,300+ تومان
ورق گالوانیزه 1 میل تاراز 1
۴۲,۵۵۰ تومان
2,000+ تومان
ورق گالوانیزه 1 میل تاراز 1.25
۴۱,۸۵۰ تومان
3,650- تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل تاراز 1
۴۲,۵۵۰ تومان
2,000+ تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل تاراز 1.25
۴۱,۸۵۰ تومان
1,300+ تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل تاراز 1
۴۲,۱۵۰ تومان
1,400+ تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل تاراز 1.25
۴۲,۱۵۰ تومان
1,400+ تومان
ورق گالوانیزه 2 میل تاراز 1
۴۲,۱۵۰ تومان
1,400+ تومان
ورق گالوانیزه 2 میل تاراز 1.25
۴۲,۱۵۰ تومان
1,400+ تومان

خرید و فروش ورق گالوانیزه