به علت نوسانات بازار، قیمت‌ها ممکن است تغییر کند. برای استعلام دقیق قیمت، اطلاعات خود را از طریق ثبت درخواست تماس وارد کنید تا کارشناسان ما با شما ارتباط بگیرند.
کارشناسان تسفا پاسخگوی سوالات و ثبت سفارشات شما هستند
تعاونی توسعه سازه فولاد ایرانیان | تسفا
به علت نوسانات بازار، جهت استعلام دقیق قیمت تمام کالاها از طریق دکمـه تــمـاس پـاییـن صـفحــه با ما در ارتباط باشید.

قیمت ورق

تیم فروش ورق
یا کافیست فرم زیر را تکمیل کنید تا کمتر از چند دقیقه با شما تماس بگیریم

قیمت ورق

نام کالا
ضخامت (mm)
ابعاد (m)
حالت
قیمت امروز
تغییرات قیمت
ورق سیاه 8 میل کاویان 1.25
8
6*1.25
شیت
1,600- تومان
ورق سیاه 10 میل کاویان 1.25
10
6*1.25
شیت
2,300+ تومان
ورق سیاه 10 میل کاویان 1.5
10
6*1.5
شیت
ورق سیاه 12 میل کاویان 1.5
12
6*1.5
شیت
5,610- تومان
ورق سیاه 15 میل کاویان 1.25
15
6*1.25
شیت
590+ تومان
ورق سیاه 15 میل کاویان 1.5
15
6*1.5
شیت
8,650+ تومان
ورق سیاه 20 میل کاویان 1.25
20
6*1.25
شیت
1,650+ تومان
ورق سیاه 20 میل کاویان 1.5
20
6*1.5
شیت
3,950+ تومان
ورق سیاه 25 میل کاویان 1.25
25
6*1.25
شیت
2,850+ تومان
ورق سیاه 25 میل کاویان 1.5
25
6*1.5
شیت
3,950+ تومان
ورق سیاه 30 میل کاویان 1.25
30
6*1.25
شیت
2,750+ تومان
ورق سیاه 30 میل کاویان 1.5
30
6*1.5
شیت
4,050+ تومان
ورق سیاه 35 میل کاویان 1.25
35
6*1.25
شیت
2,550+ تومان
ورق سیاه 35 میل کاویان 1.5
35
6*1.5
شیت
4,350+ تومان
ورق سیاه 40 میل کاویان 1.25
40
6*1.25
شیت
2,750+ تومان
ورق سیاه 40 میل کاویان 1.5
40
6*1.5
شیت
4,050+ تومان
نام کالا
قیمت
نوسان قیمت
ورق سیاه 8 میل کاویان 1.25
3,300+ تومان
ورق سیاه 10 میل کاویان 1.25
بدون تغییر
ورق سیاه 10 میل کاویان 1.5
بدون تغییر
ورق سیاه 12 میل کاویان 1.5
بدون تغییر
ورق سیاه 15 میل کاویان 1.25
بدون تغییر
ورق سیاه 15 میل کاویان 1.5
بدون تغییر
ورق سیاه 20 میل کاویان 1.25
بدون تغییر
ورق سیاه 20 میل کاویان 1.5
بدون تغییر
ورق سیاه 25 میل کاویان 1.25
بدون تغییر
ورق سیاه 25 میل کاویان 1.5
ورق سیاه 30 میل کاویان 1.25
ورق سیاه 30 میل کاویان 1.5
ورق سیاه 35 میل کاویان 1.25
ورق سیاه 35 میل کاویان 1.5
ورق سیاه 40 میل کاویان 1.25
ورق سیاه 40 میل کاویان 1.5
نام کالا
ضخامت (mm)
ابعاد (m)
حالت
قیمت امروز
تغییرات قیمت
ورق گالوانیزه 0.4 میل امیرکبیر 1
0.4
1
رول
ورق گالوانیزه 0.4 میل امیرکبیر 1.25
0.4
1.25
رول
ورق گالوانیزه 0.45 میل امیرکبیر 1
0.45
1
رول
ورق گالوانیزه 0.45 میل امیرکبیر 1.25
0.45
1.25
رول
ورق گالوانیزه 0.5 میل امیرکبیر 1
0.5
1
رول
ورق گالوانیزه 0.5 میل امیرکبیر 1.25
0.5
1.25
رول
200- تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل امیرکبیر 1
0.6
1
رول
بدون تغییر
ورق گالوانیزه 0.6 میل امیرکبیر 1.25
0.6
1.25
رول
200- تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل امیرکبیر 1
0.7
1
رول
بدون تغییر
ورق گالوانیزه 0.7 میل امیرکبیر 1.25
0.7
1.25
رول
200- تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل امیرکبیر 1
0.8
1
رول
ورق گالوانیزه 0.8 میل امیرکبیر 1.25
0.8
1.25
رول
200- تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل امیرکبیر 1
0.9
1
رول
ورق گالوانیزه 0.9 میل امیرکبیر 1.25
0.9
1.25
رول
300+ تومان
ورق گالوانیزه 1 میل امیرکبیر 1
1
1
رول
ورق گالوانیزه 1 میل امیرکبیر 1.25
1
1.25
رول
200- تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل امیرکبیر 1
1.25
1
رول
ورق گالوانیزه 1.25 میل امیرکبیر 1.25
1.25
1.25
رول
200- تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل امیرکبیر 1
1.5
1
رول
200- تومان
نام کالا
قیمت
نوسان قیمت
ورق گالوانیزه 0.4 میل امیرکبیر 1
ورق گالوانیزه 0.4 میل امیرکبیر 1.25
ورق گالوانیزه 0.45 میل امیرکبیر 1
ورق گالوانیزه 0.45 میل امیرکبیر 1.25
ورق گالوانیزه 0.5 میل امیرکبیر 1
ورق گالوانیزه 0.5 میل امیرکبیر 1.25
200- تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل امیرکبیر 1
بدون تغییر
ورق گالوانیزه 0.6 میل امیرکبیر 1.25
200- تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل امیرکبیر 1
بدون تغییر
ورق گالوانیزه 0.7 میل امیرکبیر 1.25
200- تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل امیرکبیر 1
ورق گالوانیزه 0.8 میل امیرکبیر 1.25
200- تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل امیرکبیر 1
ورق گالوانیزه 0.9 میل امیرکبیر 1.25
300+ تومان
ورق گالوانیزه 1 میل امیرکبیر 1
ورق گالوانیزه 1 میل امیرکبیر 1.25
200- تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل امیرکبیر 1
ورق گالوانیزه 1.25 میل امیرکبیر 1.25
200- تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل امیرکبیر 1
200- تومان
نام کالا
ضخامت (mm)
ابعاد (m)
حالت
قیمت امروز
تغییرات قیمت
ورق گالوانیزه 0.5 میل هفت الماس 1
0.5
1
رول
2,900+ تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل هفت الماس 1.25
0.5
1.25
رول
900+ تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل هفت الماس 1
0.6
1
رول
3,300+ تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل هفت الماس 1.25
0.6
1.25
رول
2,800+ تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل هفت الماس 1
0.7
1
رول
700+ تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل هفت الماس 1.25
0.7
1.25
رول
700+ تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل هفت الماس 1
0.8
1
رول
2,100+ تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل هفت الماس 1.25
0.8
1.25
رول
1,400+ تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل هفت الماس 1
0.9
1
رول
2,100+ تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل هفت الماس 1.25
0.9
1.25
رول
1,400+ تومان
ورق گالوانیزه 1 میل هفت الماس 1
1
1
رول
2,100+ تومان
ورق گالوانیزه 1 میل هفت الماس 1.25
1
1.25
رول
1,400+ تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل هفت الماس 1
1.25
1
رول
2,100+ تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل هفت الماس 1.25
1.25
1.25
رول
1,400+ تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل هفت الماس 1
1.5
1
رول
3,300- تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل هفت الماس 1.25
1.5
1.25
رول
3,300- تومان
ورق گالوانیزه 2 میل هفت الماس 1
2
1
رول
8,300- تومان
ورق گالوانیزه 2 میل هفت الماس 1.25
2
1.25
رول
8,300- تومان
نام کالا
قیمت
نوسان قیمت
ورق گالوانیزه 0.5 میل هفت الماس 1
2,900+ تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل هفت الماس 1.25
900+ تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل هفت الماس 1
3,300+ تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل هفت الماس 1.25
2,800+ تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل هفت الماس 1
700+ تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل هفت الماس 1.25
700+ تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل هفت الماس 1
2,100+ تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل هفت الماس 1.25
1,400+ تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل هفت الماس 1
2,100+ تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل هفت الماس 1.25
1,400+ تومان
ورق گالوانیزه 1 میل هفت الماس 1
2,100+ تومان
ورق گالوانیزه 1 میل هفت الماس 1.25
1,400+ تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل هفت الماس 1
2,100+ تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل هفت الماس 1.25
1,400+ تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل هفت الماس 1
3,300- تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل هفت الماس 1.25
3,300- تومان
ورق گالوانیزه 2 میل هفت الماس 1
8,300- تومان
ورق گالوانیزه 2 میل هفت الماس 1.25
8,300- تومان
نام کالا
ضخامت (mm)
ابعاد (m)
حالت
قیمت امروز
تغییرات قیمت
ورق گالوانیزه 0.4 میل تاراز 1
0.4
1
رول
1,800+ تومان
ورق گالوانیزه 0.4 میل تاراز 1.25
0.4
1.25
رول
ورق گالوانیزه 0.45 میل تاراز 1
0.45
1
رول
ورق گالوانیزه 0.45 میل تاراز 1.25
0.45
1.25
رول
ورق گالوانیزه 0.5 میل تاراز 1
0.5
1
رول
1,900+ تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل تاراز 1.25
0.5
1.25
رول
2,200+ تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل تاراز 1
0.6
1
رول
1,300+ تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل تاراز 1.25
0.6
1.25
رول
2,100+ تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل تاراز 1
0.7
1
رول
500+ تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل تاراز 1.25
0.7
1.25
شیت
1,500+ تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل تاراز 1
0.8
1
رول
2,000+ تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل تاراز 1.25
0.8
1.25
رول
1,300+ تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل تاراز 1
0.9
1
رول
2,000+ تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل تاراز 1.25
0.9
1.25
رول
1,300+ تومان
ورق گالوانیزه 1 میل تاراز 1
1
1
شیت
2,000+ تومان
ورق گالوانیزه 1 میل تاراز 1.25
1
1.25
رول
3,650- تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل تاراز 1
1.25
1
رول
2,000+ تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل تاراز 1.25
1.25
1.25
رول
1,300+ تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل تاراز 1
1.5
1
رول
1,400+ تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل تاراز 1.25
1.5
1.25
رول
1,400+ تومان
ورق گالوانیزه 2 میل تاراز 1
2
1
رول
1,400+ تومان
ورق گالوانیزه 2 میل تاراز 1.25
2
1.25
رول
1,400+ تومان
نام کالا
قیمت
نوسان قیمت
ورق گالوانیزه 0.4 میل تاراز 1
1,800+ تومان
ورق گالوانیزه 0.4 میل تاراز 1.25
ورق گالوانیزه 0.45 میل تاراز 1
ورق گالوانیزه 0.45 میل تاراز 1.25
ورق گالوانیزه 0.5 میل تاراز 1
1,900+ تومان
ورق گالوانیزه 0.5 میل تاراز 1.25
2,200+ تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل تاراز 1
1,300+ تومان
ورق گالوانیزه 0.6 میل تاراز 1.25
2,100+ تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل تاراز 1
500+ تومان
ورق گالوانیزه 0.7 میل تاراز 1.25
1,500+ تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل تاراز 1
2,000+ تومان
ورق گالوانیزه 0.8 میل تاراز 1.25
1,300+ تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل تاراز 1
2,000+ تومان
ورق گالوانیزه 0.9 میل تاراز 1.25
1,300+ تومان
ورق گالوانیزه 1 میل تاراز 1
2,000+ تومان
ورق گالوانیزه 1 میل تاراز 1.25
3,650- تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل تاراز 1
2,000+ تومان
ورق گالوانیزه 1.25 میل تاراز 1.25
1,300+ تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل تاراز 1
1,400+ تومان
ورق گالوانیزه 1.5 میل تاراز 1.25
1,400+ تومان
ورق گالوانیزه 2 میل تاراز 1
1,400+ تومان
ورق گالوانیزه 2 میل تاراز 1.25
1,400+ تومان

قیمت ورق A283 فولاد مبارکه

قیمت ورق A283 اکسین

قیمت ورق A516 گرید 70 فولاد مبارکه

قیمت ورق CK45 اکسین

قیمت ورق 17mn4 فولاد مبارکه

قیمت ورق آهن

ورق فولادی، معمولا سطحی صاف و مسطح دارد که از ترکیب عناصر مختلف و آهن تشکیل شده و در حالت عامیانه به آن، ورق آهنی نیز گفته می‌شود. ورق‌های فولادی از جمله کلیدی‌ترین محصولات فلزی در صنعت به شمار می‌روند که در کارهای مختلفی مانند ساخت و ساز، تولید محصولات فلزی آشپزخانه‌ای و حتی خودروسازی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این محصول از دنیای فلزات، انواع مختلفی دارد که هر کدام از آن‌ها ویژگی‌های منحصر به فرد و قیمت متفاوتی دارند. انواع مختلف این محصول و عوامل حاکم بر بازار، عوامل مهمی هستند که بر قیمت ورق آهن در بازه‌های زمانی مختلف و حتی قیمت روز آهن تاثیر می‌گذارند.

اطلاعات بیشتر