مشاوره و استعلام قیمت

قیمت روز قوطی صنعتی

قیمت روز قوطی صنعتی

قیمت قوطی صنعتی

نام کالا
سایز
ضخامت
وزن شاخه
قیمت امروز
تغییرات قیمت
قوطی صنعتی 10*20 ضخامت 2
20*20
2 میلی‌متر
5.7 کیلوگرم
38,850 تومان
قوطی صنعتی 20*20 ضخامت 2
20*20
2.5 میلی‌متر
7.7 کیلوگرم
38,850 تومان
قوطی صنعتی 20*20 ضخامت 2.5
40*40
2 میلی‌متر
10 کیلوگرم
38,050 تومان
قوطی صنعتی 20*30 ضخامت 2
40*40
2.5 میلی‌متر
9.5 کیلوگرم
38,750 تومان
قوطی صنعتی 20*30 ضخامت 2.5
60*60
2 میلی‌متر
12 کیلوگرم
37,950 تومان
قوطی صنعتی 30*30 ضخامت 2
60*60
2.5 میلی‌متر
11.5 کیلوگرم
38,750 تومان
قوطی صنعتی 30*30 ضخامت 2.5
70*70
2 میلی‌متر
15 کیلوگرم
37,950 تومان
قوطی صنعتی 20*40 ضخامت 2
70*70
2.5 میلی‌متر
11.5 کیلوگرم
38,750 تومان
قوطی صنعتی 20*40 ضخامت 2.5
40*80
2 میلی‌متر
15 کیلوگرم
37,950 تومان
قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2
40*80
2.5 میلی‌متر
15 کیلوگرم
38,750 تومان
قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2.5
80*80
2 میلی‌متر
19 کیلوگرم
37,950 تومان
قوطی صنعتی 50*50 ضخامت 2
80*80
2.5 میلی‌متر
19 کیلوگرم
38,750 تومان
قوطی صنعتی 50*50 ضخامت 2.5
80*80
2.5 میلی‌متر
23.5 کیلوگرم
37,950 تومان
قوطی صنعتی 40*60 ضخامت 2
80*80
2.5 میلی‌متر
18.8 کیلوگرم
38,750 تومان
قوطی صنعتی 40*60 ضخامت 2.5
80*80
2.5 میلی‌متر
24 کیلوگرم
37,950 تومان
قوطی صنعتی 60*60 ضخامت 2
80*80
2.5 میلی‌متر
23 کیلوگرم
38,750 تومان
قوطی صنعتی 60*60 ضخامت 2.5
80*80
2.5 میلی‌متر
28.3 کیلوگرم
37,950 تومان
قوطی صنعتی 70*70 ضخامت 2
80*80
2.5 میلی‌متر
27 کیلوگرم
38,750 تومان
قوطی صنعتی 70*70 ضخامت 2.5
80*80
2.5 میلی‌متر
33 کیلوگرم
37,950 تومان
قوطی صنعتی 40*80 ضخامت 2
80*80
2.5 میلی‌متر
23 کیلوگرم
38,750 تومان
قوطی صنعتی 40*80 ضخامت 2.5
80*80
2.5 میلی‌متر
29 کیلوگرم
37,950 تومان
قوطی صنعتی 80*80 ضخامت 2
80*80
2.5 میلی‌متر
30 کیلوگرم
38,750 تومان
قوطی صنعتی 80*80 ضخامت 2.5
80*80
2.5 میلی‌متر
38 کیلوگرم
37,950 تومان
قوطی صنعتی 40*100 ضخامت 2
40*100
2 میلی‌متر
27 کیلوگرم
38,750 تومان
قوطی صنعتی 40*100 ضخامت 2.5
40*100
2.5 میلی‌متر
33 کیلوگرم
38,750 تومان

خرید و فروش قوطی صنعتی