دسته بندی محصولات

مكان گيرنده
قوطی صنعتی
مكان گيرنده
قیمت قوطی

دسته بندی دیگر

محاسبه‌وزن

قیمت قوطی صنعتی

آخرین به روز رسانی

جمعه 12 خرداد 1402 19:05

عنوانضخامت (mm)وزن شاخه (kg)قیمتخریدDateCategorieshf:att:pa_weighthf:att:pa_thickness
میلگرد 32 ارگ تبریز, رایگان استعلام قیمت بگیریداستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30
میلگرد 28 ارگ تبریز, رایگان استعلام قیمت بگیریداستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30
میلگرد 25 ارگ تبریز, رایگان استعلام قیمت بگیریداستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30
میلگرد 22 ارگ تبریز, رایگان استعلام قیمت بگیریداستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30
میلگرد 20 ارگ تبریز, رایگان استعلام قیمت بگیریداستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30
میلگرد 18 ارگ تبریز, ۲۶.۰۰۰ توماناستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30
میلگرد 16 ارگ تبریز, ۲۶.۰۰۰ توماناستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30
میلگرد 14 ارگ تبریز, ۲۶.۰۰۰ توماناستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30
میلگرد 12 ارگ تبریز, رایگان استعلام قیمت بگیریداستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, 20 30
میلگرد 10 ارگ تبریز, رایگان استعلام قیمت بگیریداستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30
میلگرد 8 ارگ تبریز, رایگان استعلام قیمت بگیریداستعلامیکشنبه 10 مهر 1401, , 20 30