مشاوره و استعلام قیمت

قیمت روز قوطی گالوانیزه

آخرین قیمت طلا و ارز
آخرین مطالب تسفا

قیمت روز قوطی گالوانیزه

قیمت قوطی گالوانیزه

نام کالا
سایز
ضخامت
وزن شاخه
قیمت امروز
تغییرات قیمت
قوطی گالوانیزه 20*20 ضخامت 2
20*20
2 میلی‌متر
8.2 کیلوگرم
۵۵,۹۵۰ تومان
قوطی گالوانیزه 20*20 ضخامت 2.5
20*20
2.5 میلی‌متر
10.25 کیلوگرم
۵۵,۰۵۰ تومان
قوطی گالوانیزه 40*40 ضخامت 2
40*40
2 میلی‌متر
16.2 کیلوگرم
۵۵,۹۵۰ تومان
قوطی گالوانیزه 40*40 ضخامت 2.5
40*40
2.5 میلی‌متر
20.25 کیلوگرم
۵۵,۰۵۰ تومان
قوطی گالوانیزه 60*60 ضخامت 2
60*60
2 میلی‌متر
24.4 کیلوگرم
۵۵,۹۵۰ تومان
قوطی گالوانیزه 60*60 ضخامت 2.5
60*60
2.5 میلی‌متر
30.5 کیلوگرم
۵۵,۰۵۰ تومان
قوطی گالوانیزه 70*70 ضخامت 2
70*70
2 میلی‌متر
28.5 کیلوگرم
۵۵,۹۵۰ تومان
قوطی گالوانیزه 70*70 ضخامت 2.5
70*70
2.5 میلی‌متر
35.6 کیلوگرم
۵۵,۰۵۰ تومان
قوطی گالوانیزه 40*80 ضخامت 2
40*80
2 میلی‌متر
24.4 کیلوگرم
۵۵,۹۵۰ تومان
قوطی گالوانیزه 40*80 ضخامت 2.5
40*80
2.5 میلی‌متر
30.5 کیلوگرم
۵۵,۰۵۰ تومان
قوطی گالوانیزه 80*80 ضخامت 2
80*80
2 میلی‌متر
32.5 کیلوگرم
۵۵,۹۵۰ تومان
قوطی گالوانیزه 80*80 ضخامت 2.5
80*80
2.5 میلی‌متر
40.6 کیلوگرم
۵۵,۰۵۰ تومان

خرید و فروش قوطی گالوانیزه