دسته بندی محصولات

قیمت نبشی
مكان گيرنده
نبشی آلومین گستر

دسته بندی دیگر

محاسبه‌وزن

قیمت نبشی آلومین گستر

آخرین به روز رسانی

پنج‌شنبه 11 خرداد 1402 05:36

عنوانطول (m)وزن شاخه (kg)قیمتخریدآنالیزضخامت (mm)hf:att:pa_weighthf:att:pa_analyzehf:att:pa_thickness
نبشی 2.2*20*20 آلومینیوم آلومین گستررایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
نبشی 1.5*20*20 آلومینیوم آلومین گستررایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
نبشی 1*20*20 آلومینیوم آلومین گستررایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
نبشی 2*20*20 آلومینیوم آلومین گستررایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
نبشی 1.5*30*20 آلومینیوم آلومین گستررایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
نبشی 3*30*20 آلومینیوم آلومین گستررایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
نبشی 2.5*30*20 آلومینیوم آلومین گستررایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام

قیمت نبشی

آخرین به روز رسانی

پنج‌شنبه 11 خرداد 1402 05:36

عنوانطول (m)وزن شاخه (kg)قیمتخریدآنالیزضخامت (mm)hf:att:pa_weighthf:att:pa_analyzehf:att:pa_thickness
نبشی 5*50*50 آریان فولاد۲۵.۰۰۰ توماناستعلام
نبشی 4*50*50 آریان فولاد۲۴.۰۰۰ توماناستعلام
نبشی 4*40*40 آریان فولاد۲۴.۰۰۰ توماناستعلام
نبشی 3*40*40 آریان فولاد۲۵.۰۰۰ توماناستعلام
نبشی 8*80*80 آریان فولاد۲۹.۰۰۰ توماناستعلام
نبشی 7*70*70 آریان فولاد۲۴.۰۰۰ توماناستعلام
نبشی 5*70*70 آریان فولاد۲۴.۰۰۰ توماناستعلام
نبشی 6*60*60 آریان فولاد۲۵.۰۰۰ توماناستعلام
نبشی 5*60*60 آریان فولادرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
نبشی 2.5*40*40 آریان فولادرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
نبشی 2.5*30*30۲۹.۰۰۰ توماناستعلام
نبشی 3*40*40۲۹.۰۰۰ توماناستعلام
نبشی 6*60*60۲۸.۰۰۰ توماناستعلام
نبشی 4*40*40۲۴.۰۰۰ توماناستعلام
نبشی 5*60*60۲۸.۰۰۰ توماناستعلام
نبشی 4*50*50۲۸.۰۰۰ توماناستعلام
نبشی 5*50*50۲۸.۰۰۰ توماناستعلام
نبشی 3*50*50رایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
نبشی 7*70*70رایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
نبشی 2.2*20*20 آلومینیوم آلومین گستررایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
نبشی 1.5*20*20 آلومینیوم آلومین گستررایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
نبشی 1*20*20 آلومینیوم آلومین گستررایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
نبشی 7*80*80رایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
نبشی 2*20*20 آلومینیوم آلومین گستررایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
نبشی 1.5*30*20 آلومینیوم آلومین گستررایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
نبشی 8*80*80 سپاهانرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
نبشی 3*30*20 آلومینیوم آلومین گستررایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
نبشی 2.5*30*20 آلومینیوم آلومین گستررایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
نبشی 10*100*100 سپاهانرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
نبشی 12*120*120 سپاهانرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام
نبشی 15*150*150 سپاهانرایگان استعلام قیمت بگیریداستعلام