مشاوره و استعلام قیمت

قیمت روز نبشی

قیمت روز نبشی

قیمت نبشی ناب تبریز

نام کالا
ضخامت (mm)
سایز (m)
وزن شاخه
قیمت امروز
تغییرات قیمت
نبشی 3*30*30 ناب تبریز
3
30*30
8.5 کیلوگرم
نبشی 3*40*40 ناب تبریز
3
40*40
11 کیلوگرم
نبشی 3*50*50 ناب تبریز
3
50*50
14 کیلوگرم
نبشی 3*60*60 ناب تبریز
3
60*60
17 کیلوگرم
نبشی 4*40*40 ناب تبریز
4
40*40
14.5 کیلوگرم
نبشی 4*50*50 ناب تبریز
4
50*50
19 کیلوگرم
نبشی 4*60*60 ناب تبریز
4
60*60
22 کیلوگرم
نبشی 4*70*70 ناب تبریز
4
70*70
25 کیلوگرم
نبشی 5*45*45 ناب تبریز
5
45*45
20 کیلوگرم
نبشی 5*50*50 ناب تبریز
5
50*50
44 کیلوگرم
نبشی 5*60*60 ناب تبریز
5
60*60
53 کیلوگرم
نبشی 5*70*70 ناب تبریز
5
70*70
33 کیلوگرم
نبشی 5*75*75 ناب تبریز
5
75*75
34.5 کیلوگرم
نبشی 6*60*60 ناب تبریز
6
60*60
62.5 کیلوگرم
نبشی 6*63*63 ناب تبریز
6
63*63
34 کیلوگرم
نبشی 6*70*70 ناب تبریز
6
70*70
75 کیلوگرم
نبشی 6*75*75 ناب تبریز
6
75*75
39 کیلوگرم
نبشی 6*80*80 ناب تبریز
6
80*80
84 کیلوگرم
نبشی 7*70*70 ناب تبریز
7
70*70
85 کیلوگرم
نبشی 7*80*80 ناب تبریز
7
80*80
98 کیلوگرم
نبشی 8*80*80 ناب تبریز
8
80*80
55 کیلوگرم

قیمت نبشی ظهوریان

قیمت نبشی فولاد شکفته

قیمت نبشی جاوید بناب

قیمت نبشی آریان فولاد

خرید و فروش نبشی