کارشناسان تسفا پاسخگوی سوالات و ثبت سفارشات شما هستند
تعاونی توسعه سازه فولاد ایرانیان | تسفا

قیمت روز قوطی مبلی

قیمت روز قوطی مبلی

دسته قوطی

قیمت قوطی مبلی

نام کالا
سایز
ضخامت
طول شاخه
قیمت امروز
تغییرات قیمت
قوطی مبلی 20*20 ضخامت 0.9
20*20
0.9 میلی‌متر
6 متری
۳۸,۷۵۰ تومان
قوطی مبلی 20*20 ضخامت 1
20*20
1 میلی‌متر
6 متری
۳۸,۷۵۰ تومان
قوطی مبلی 20*20 ضخامت 1.25
20*20
1.25 میلی‌متر
6 متری
۳۸,۷۵۰ تومان
قوطی مبلی 20*30 ضخامت 0.9
20*30
0.9 میلی‌متر
6 متری
۳۸,۷۵۰ تومان
قوطی مبلی 20*30 ضخامت 1
20*30
1 میلی‌متر
6 متری
۳۸,۷۵۰ تومان
قوطی مبلی 20*30 ضخامت 1.25
20*30
1.25 میلی‌متر
6 متری
۳۸,۷۵۰ تومان
قوطی مبلی 30*30 ضخامت 0.9
30*30
0.9 میلی‌متر
6 متری
۳۸,۷۵۰ تومان
قوطی مبلی 30*30 ضخامت 1
30*30
1 میلی‌متر
6 متری
۳۸,۷۵۰ تومان
قوطی مبلی 30*30 ضخامت 1.25
30*30
1.25 میلی‌متر
6 متری
۳۸,۷۵۰ تومان
قوطی مبلی 40*40 ضخامت 0.9
40*40
0.9 میلی‌متر
6 متری
۳۸,۷۵۰ تومان
قوطی مبلی 40*40 ضخامت 1
40*40
1 میلی‌متر
6 متری
۳۸,۷۵۰ تومان
قوطی مبلی 40*40 ضخامت 1.25
40*40
1.25 میلی‌متر
6 متری
۳۸,۷۵۰ تومان
قوطی مبلی 50*50 ضخامت 0.9
50*50
0.9 میلی‌متر
6 متری
۳۸,۷۵۰ تومان
قوطی مبلی 50*50 ضخامت 1
50*50
1 میلی‌متر
6 متری
۳۸,۷۵۰ تومان
قوطی مبلی 50*50 ضخامت 1.25
50*50
1.25 میلی‌متر
6 متری
۳۸,۷۵۰ تومان
قوطی مبلی 40*60 ضخامت 0.9
40*60
0.9 میلی‌متر
6 متری
۳۸,۷۵۰ تومان
قوطی مبلی 40*60 ضخامت 1
40*60
1 میلی‌متر
6 متری
۳۸,۷۵۰ تومان
قوطی مبلی 40*60 ضخامت 1.25
40*60
1.25 میلی‌متر
6 متری
۳۸,۷۵۰ تومان
قوطی مبلی 60*60 ضخامت 0.9
60*60
0.9 میلی‌متر
6 متری
۳۸,۷۵۰ تومان
قوطی مبلی 60*60 ضخامت 1
60*60
1 میلی‌متر
6 متری
۳۸,۷۵۰ تومان
قوطی مبلی 60*60 ضخامت 1.25
60*60
1.25 میلی‌متر
6 متری
۳۸,۷۵۰ تومان
قوطی مبلی 40*80 ضخامت 0.9
40*80
0.9 میلی‌متر
6 متری
۳۸,۷۵۰ تومان
قوطی مبلی 40*80 ضخامت 1
40*80
1 میلی‌متر
6 متری
۳۸,۷۵۰ تومان
قوطی مبلی 40*80 ضخامت 1.25
40*80
1.25 میلی‌متر
6 متری
۳۸,۷۵۰ تومان

خرید و فروش قوطی مبلی