کارشناسان تسفا پاسخگوی سوالات و ثبت سفارشات شما هستند
تعاونی توسعه سازه فولاد ایرانیان | تسفا

قیمت روز میلگرد

آخرین قیمت طلا و ارز
واحد فروش میلگرد
یا کافیست فرم زیر را تکمیل کنید تا کمتر از چند دقیقه با شما تماس بگیریم

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

نام کالا
سایز
استاندارد
وزن هر شاخه
قیمت امروز
تغییرات قیمت
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان
12
A3
11 کیلوگرم
۲۹,۱۵۰ تومان
3,300+ تومان
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان
14
A3
15 کیلوگرم
۲۷,۷۵۰ تومان
بدون تغییر
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان
16
A3
20 کیلوگرم
۲۷,۷۵۰ تومان
2,100+ تومان
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان
18
A3
25 کیلوگرم
۲۴,۹۵۰ تومان
بدون تغییر
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان
20
A3
30 کیلوگرم
۲۴,۸۵۰ تومان
بدون تغییر
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان
22
A3
37 کیلوگرم
۲۴,۴۵۰ تومان
بدون تغییر
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان
25
A3
47 کیلوگرم
۲۴,۴۵۰ تومان
بدون تغییر
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان
28
A3
57 کیلوگرم
۲۴,۱۵۰ تومان
بدون تغییر
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان
32
A3
75 کیلوگرم
۲۴,۱۵۰ تومان
بدون تغییر
میلگرد 36 ذوب آهن اصفهان
36
A3
96 کیلوگرم
نام کالا
قیمت
نوسان قیمت
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان
۲۹,۱۵۰ تومان
3,300+ تومان
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان
۲۷,۷۵۰ تومان
بدون تغییر
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان
۲۷,۷۵۰ تومان
2,100+ تومان
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان
۲۴,۹۵۰ تومان
بدون تغییر
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان
۲۴,۸۵۰ تومان
بدون تغییر
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان
۲۴,۴۵۰ تومان
بدون تغییر
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان
۲۴,۴۵۰ تومان
بدون تغییر
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان
۲۴,۱۵۰ تومان
بدون تغییر
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان
۲۴,۱۵۰ تومان
بدون تغییر
میلگرد 36 ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد فولاد خراسان (نیشابور)

نام کالا
سایز
استاندارد
وزن هر شاخه
قیمت امروز
تغییرات قیمت
میلگرد 10 نیشابور خراسان
10
A3
7.5 کیلوگرم
۲۵,۳۰۰ تومان
میلگرد 12 نیشابور خراسان
12
A3
10.65 کیلوگرم
۲۴,۸۰۰ تومان
میلگرد 14 نیشابور خراسان
14
A3
14.52 کیلوگرم
۲۳,۲۰۰ تومان
300- تومان
میلگرد 16 نیشابور خراسان
16
A3
18.96 کیلوگرم
۲۳,۵۰۰ تومان
بدون تغییر
میلگرد 18 نیشابور خراسان
18
A3
24 کیلوگرم
۲۳,۵۰۰ تومان
300- تومان
میلگرد 20 نیشابور خراسان
20
A3
29.64 کیلوگرم
۲۳,۵۰۰ تومان
300- تومان
میلگرد 22 نیشابور خراسان
22
A3
35.76 کیلوگرم
۲۳,۵۰۰ تومان
300- تومان
میلگرد 25 نیشابور خراسان
25
A3
46.2 کیلوگرم
۲۳,۵۰۰ تومان
300- تومان
میلگرد 28 نیشابور خراسان
28
A3
57.96 کیلوگرم
۲۳,۵۰۰ تومان
300- تومان
میلگرد 32 نیشابور خراسان
32
A3
75 کیلوگرم
نام کالا
قیمت
نوسان قیمت
میلگرد 10 نیشابور خراسان
۲۵,۳۰۰ تومان
میلگرد 12 نیشابور خراسان
۲۴,۸۰۰ تومان
میلگرد 14 نیشابور خراسان
۲۳,۲۰۰ تومان
300- تومان
میلگرد 16 نیشابور خراسان
۲۳,۵۰۰ تومان
بدون تغییر
میلگرد 18 نیشابور خراسان
۲۳,۵۰۰ تومان
300- تومان
میلگرد 20 نیشابور خراسان
۲۳,۵۰۰ تومان
300- تومان
میلگرد 22 نیشابور خراسان
۲۳,۵۰۰ تومان
300- تومان
میلگرد 25 نیشابور خراسان
۲۳,۵۰۰ تومان
300- تومان
میلگرد 28 نیشابور خراسان
۲۳,۵۰۰ تومان
300- تومان
میلگرد 32 نیشابور خراسان

قیمت میلگرد فولاد کویر کاشان

نام کالا
سایز
استاندارد
وزن هر شاخه
قیمت امروز
تغییرات قیمت
میلگرد 8 کویر کاشان A2
8
A2
5 کیلوگرم
میلگرد 8 کویر کاشان A3
8
A3
5 کیلوگرم
میلگرد 10 کویر کاشان A2
10
A2
7.5 کیلوگرم
۲۵,۵۰۰ تومان
25,500+ تومان
میلگرد 10 کویر کاشان A3
10
A3
7.5 کیلوگرم
۲۶,۵۰۰ تومان
200- تومان
میلگرد 10 کویر کاشان A4
10
A4
7.5 کیلوگرم
۲۶,۵۰۰ تومان
400+ تومان
میلگرد 12 کویر کاشان A2
12
A2
11 کیلوگرم
26,700- تومان
میلگرد 12 کویر کاشان A3
12
A3
11 کیلوگرم
میلگرد 12 کویر کاشان A4
12
A4
11 کیلوگرم
۲۶,۵۰۰ تومان
550+ تومان
میلگرد 14 کویر کاشان A3
14
A3
14.8 کیلوگرم
۲۴,۵۰۰ تومان
450- تومان
میلگرد 14 کویر کاشان A4
14
A4
14.8 کیلوگرم
۲۵,۷۵۰ تومان
200- تومان
میلگرد 16 کویر کاشان A3
16
A3
19.2 کیلوگرم
۲۴,۵۰۰ تومان
450- تومان
میلگرد 16 کویر کاشان A4
16
A4
19.2 کیلوگرم
۲۵,۷۵۰ تومان
200- تومان
میلگرد 18 کویر کاشان A3
18
A3
24.6 کیلوگرم
۲۴,۵۰۰ تومان
450- تومان
میلگرد 18 کویر کاشان A4
18
A4
24.6 کیلوگرم
۲۵,۷۵۰ تومان
200- تومان
میلگرد 20 کویر کاشان A3
20
A3
30 کیلوگرم
۲۴,۵۰۰ تومان
450- تومان
میلگرد 20 کویر کاشان A4
20
A4
30 کیلوگرم
۲۵,۷۵۰ تومان
200- تومان
میلگرد 22 کویر کاشان A3
22
A3
36 کیلوگرم
۲۴,۵۰۰ تومان
450- تومان
میلگرد 22 کویر کاشان A4
22
A4
36 کیلوگرم
۲۵,۷۵۰ تومان
200- تومان
میلگرد 23 کویر کاشان
23
A3
46.2 کیلوگرم
میلگرد 25 کویر کاشان A3
25
A3
46.2 کیلوگرم
۲۴,۵۰۰ تومان
450- تومان
میلگرد 25 کویر کاشان A4
25
A4
46.2 کیلوگرم
۲۵,۷۵۰ تومان
200- تومان
میلگرد 26 کویر کاشان
26
A3
46.2 کیلوگرم
میلگرد 28 کویر کاشان A3
28
A3
58.5 کیلوگرم
۲۴,۵۰۰ تومان
450- تومان
میلگرد 28 کویر کاشان A4
28
A4
58.5 کیلوگرم
200- تومان
میلگرد 32 کویر کاشان A3
32
A3
76 کیلوگرم
۲۴,۵۰۰ تومان
400+ تومان
میلگرد 32 کویر کاشان A4
32
A4
76 کیلوگرم
۲۵,۷۵۰ تومان
1,650+ تومان
میلگرد 36 کویر کاشان A3
36
A3
95.88 کیلوگرم
میلگرد 36 کویر کاشان A4
36
A4
95.88 کیلوگرم
میلگرد 40 کویر کاشان A3
40
A3
118 کیلوگرم
نام کالا
قیمت
نوسان قیمت
میلگرد 8 کویر کاشان A2
میلگرد 8 کویر کاشان A3
میلگرد 10 کویر کاشان A2
۲۵,۵۰۰ تومان
25,500+ تومان
میلگرد 10 کویر کاشان A3
۲۶,۵۰۰ تومان
200- تومان
میلگرد 10 کویر کاشان A4
۲۶,۵۰۰ تومان
400+ تومان
میلگرد 12 کویر کاشان A2
26,700- تومان
میلگرد 12 کویر کاشان A3
میلگرد 12 کویر کاشان A4
۲۶,۵۰۰ تومان
550+ تومان
میلگرد 14 کویر کاشان A3
۲۴,۵۰۰ تومان
450- تومان
میلگرد 14 کویر کاشان A4
۲۵,۷۵۰ تومان
200- تومان
میلگرد 16 کویر کاشان A3
۲۴,۵۰۰ تومان
450- تومان
میلگرد 16 کویر کاشان A4
۲۵,۷۵۰ تومان
200- تومان
میلگرد 18 کویر کاشان A3
۲۴,۵۰۰ تومان
450- تومان
میلگرد 18 کویر کاشان A4
۲۵,۷۵۰ تومان
200- تومان
میلگرد 20 کویر کاشان A3
۲۴,۵۰۰ تومان
450- تومان
میلگرد 20 کویر کاشان A4
۲۵,۷۵۰ تومان
200- تومان
میلگرد 22 کویر کاشان A3
۲۴,۵۰۰ تومان
450- تومان
میلگرد 22 کویر کاشان A4
۲۵,۷۵۰ تومان
200- تومان
میلگرد 23 کویر کاشان
میلگرد 25 کویر کاشان A3
۲۴,۵۰۰ تومان
450- تومان
میلگرد 25 کویر کاشان A4
۲۵,۷۵۰ تومان
200- تومان
میلگرد 26 کویر کاشان
میلگرد 28 کویر کاشان A3
۲۴,۵۰۰ تومان
450- تومان
میلگرد 28 کویر کاشان A4
200- تومان
میلگرد 32 کویر کاشان A3
۲۴,۵۰۰ تومان
400+ تومان
میلگرد 32 کویر کاشان A4
۲۵,۷۵۰ تومان
1,650+ تومان
میلگرد 36 کویر کاشان A3
میلگرد 36 کویر کاشان A4
میلگرد 40 کویر کاشان A3

قیمت میلگرد فولاد آذربایجان (میانه)

نام کالا
سایز
استاندارد
وزن هر شاخه
قیمت امروز
تغییرات قیمت
میلگرد 10 فولاد آذربایجان (میانه)
10
A3
8 کیلوگرم
۲۵,۱۵۰ تومان
4,850- تومان
میلگرد 12 فولاد آذربایجان (میانه)
12
A3
11 کیلوگرم
۲۵,۱۵۰ تومان
2,250+ تومان
میلگرد 14 فولاد آذربایجان (میانه)
14
A3
15 کیلوگرم
۲۵,۱۵۰ تومان
2,600+ تومان
میلگرد 16 فولاد آذربایجان (میانه)
16
A3
20 کیلوگرم
۲۵,۱۵۰ تومان
2,600+ تومان
میلگرد 18 فولاد آذربایجان (میانه)
18
A3
25 کیلوگرم
۲۵,۱۵۰ تومان
2,600+ تومان
میلگرد 20 فولاد آذربایجان (میانه)
20
A3
30 کیلوگرم
۲۵,۱۵۰ تومان
2,600+ تومان
میلگرد 22 فولاد آذربایجان (میانه)
22
A3
37 کیلوگرم
۲۵,۱۵۰ تومان
2,600+ تومان
میلگرد 25 فولاد آذربایجان (میانه)
25
A3
47 کیلوگرم
۲۵,۱۵۰ تومان
2,600+ تومان
میلگرد 28 فولاد آذربایجان (میانه)
28
A3
58 کیلوگرم
۲۵,۱۵۰ تومان
2,600+ تومان
میلگرد 32 فولاد آذربایجان (میانه)
32
A3
75 کیلوگرم
۲۵,۱۵۰ تومان
2,600+ تومان
نام کالا
قیمت
نوسان قیمت
میلگرد 10 فولاد آذربایجان (میانه)
۲۵,۱۵۰ تومان
4,850- تومان
میلگرد 12 فولاد آذربایجان (میانه)
۲۵,۱۵۰ تومان
2,250+ تومان
میلگرد 14 فولاد آذربایجان (میانه)
۲۵,۱۵۰ تومان
2,600+ تومان
میلگرد 16 فولاد آذربایجان (میانه)
۲۵,۱۵۰ تومان
2,600+ تومان
میلگرد 18 فولاد آذربایجان (میانه)
۲۵,۱۵۰ تومان
2,600+ تومان
میلگرد 20 فولاد آذربایجان (میانه)
۲۵,۱۵۰ تومان
2,600+ تومان
میلگرد 22 فولاد آذربایجان (میانه)
۲۵,۱۵۰ تومان
2,600+ تومان
میلگرد 25 فولاد آذربایجان (میانه)
۲۵,۱۵۰ تومان
2,600+ تومان
میلگرد 28 فولاد آذربایجان (میانه)
۲۵,۱۵۰ تومان
2,600+ تومان
میلگرد 32 فولاد آذربایجان (میانه)
۲۵,۱۵۰ تومان
2,600+ تومان

قیمت میلگرد فولاد سیادن ابهر

نام کالا
سایز
استاندارد
وزن هر شاخه
قیمت امروز
تغییرات قیمت
میلگرد 8 سیادن ابهر A2
8
A2
5.5 کیلوگرم
۲۴,۷۵۰ تومان
250+ تومان
میلگرد 8 سیادن ابهر A3
8
A3
5.5 کیلوگرم
۲۵,۲۰۰ تومان
700+ تومان
میلگرد 10 سیادن ابهر A2
10
A2
7.4 کیلوگرم
۲۳,۶۵۰ تومان
850- تومان
میلگرد 10 سیادن ابهر A3
10
A3
7.4 کیلوگرم
۲۴,۳۰۰ تومان
200- تومان
میلگرد 12 سیادن ابهر A2
12
A2
10.6 کیلوگرم
۲۳,۶۵۰ تومان
850- تومان
میلگرد 12 سیادن ابهر A3
12
A3
10.6 کیلوگرم
۲۴,۳۰۰ تومان
200- تومان
میلگرد 14 سیادن ابهر
14
A3
14.5 کیلوگرم
۲۳,۵۰۰ تومان
250- تومان
میلگرد 16 سیادن ابهر
16
A3
18.9 کیلوگرم
۲۳,۵۰۰ تومان
250- تومان
میلگرد 18 سیادن ابهر
18
A3
23.9 کیلوگرم
۲۳,۵۰۰ تومان
250- تومان
میلگرد 20 سیادن ابهر
20
A3
29.6 کیلوگرم
۲۳,۵۰۰ تومان
250- تومان
میلگرد 22 سیادن ابهر
22
A3
35.6 کیلوگرم
۲۳,۵۰۰ تومان
250- تومان
میلگرد 25 سیادن ابهر
25
A3
45.6 کیلوگرم
۲۳,۵۰۰ تومان
250- تومان
میلگرد 28 سیادن ابهر
28
A3
45 کیلوگرم
۲۳,۷۰۰ تومان
800- تومان
میلگرد 32 سیادن ابهر
32
A3
50 کیلوگرم
۲۳,۷۰۰ تومان
800- تومان
نام کالا
قیمت
نوسان قیمت
میلگرد 8 سیادن ابهر A2
۲۴,۷۵۰ تومان
250+ تومان
میلگرد 8 سیادن ابهر A3
۲۵,۲۰۰ تومان
700+ تومان
میلگرد 10 سیادن ابهر A2
۲۳,۶۵۰ تومان
850- تومان
میلگرد 10 سیادن ابهر A3
۲۴,۳۰۰ تومان
200- تومان
میلگرد 12 سیادن ابهر A2
۲۳,۶۵۰ تومان
850- تومان
میلگرد 12 سیادن ابهر A3
۲۴,۳۰۰ تومان
200- تومان
میلگرد 14 سیادن ابهر
۲۳,۵۰۰ تومان
250- تومان
میلگرد 16 سیادن ابهر
۲۳,۵۰۰ تومان
250- تومان
میلگرد 18 سیادن ابهر
۲۳,۵۰۰ تومان
250- تومان
میلگرد 20 سیادن ابهر
۲۳,۵۰۰ تومان
250- تومان
میلگرد 22 سیادن ابهر
۲۳,۵۰۰ تومان
250- تومان
میلگرد 25 سیادن ابهر
۲۳,۵۰۰ تومان
250- تومان
میلگرد 28 سیادن ابهر
۲۳,۷۰۰ تومان
800- تومان
میلگرد 32 سیادن ابهر
۲۳,۷۰۰ تومان
800- تومان

قیمت میلگرد عتیق آذر سهند

نام کالا
سایز
استاندارد
وزن هر شاخه
قیمت امروز
تغییرات قیمت
میلگرد 8 عتیق آذر سهند
8
A2
4.74 کیلوگرم
۲۴,۵۵۰ تومان
میلگرد 10 عتیق آذر سهند A2
10
A2
7.39 کیلوگرم
۲۳,۶۵۰ تومان
میلگرد 10 عتیق آذر سهند A3
10
A3
7.39 کیلوگرم
۲۵,۵۰۰ تومان
میلگرد 12 عتیق آذر سهند A2
12
A2
10.66 کیلوگرم
۲۳,۶۵۰ تومان
میلگرد 12 عتیق آذر سهند A3
12
A3
10.66 کیلوگرم
۲۴,۱۵۰ تومان
میلگرد 14 عتیق آذر سهند
14
A3
14.52 کیلوگرم
۲۳,۳۰۰ تومان
میلگرد 16 عتیق آذر سهند
16
A3
18.96 کیلوگرم
۲۳,۵۰۰ تومان
میلگرد 18 عتیق آذر سهند
18
A3
24 کیلوگرم
۲۳,۳۰۰ تومان
میلگرد 20 عتیق آذر سهند
20
A3
29.64 کیلوگرم
۲۳,۳۰۰ تومان
میلگرد 22 عتیق آذر سهند
22
A3
35.76 کیلوگرم
۲۳,۳۰۰ تومان
میلگرد 25 عتیق آذر سهند
25
A3
46.20 کیلوگرم
۲۳,۳۰۰ تومان

قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان

نام کالا
سایز
استاندارد
وزن هر شاخه
قیمت امروز
تغییرات قیمت
میلگرد 12 جهان فولاد سیرجان
12
A3
10.4 کیلوگرم
۲۴,۴۵۰ تومان
میلگرد 14 جهان فولاد سیرجان
14
A3
14.2 کیلوگرم
۲۳,۵۵۰ تومان
میلگرد 16 جهان فولاد سیرجان
16
A3
18.7 کیلوگرم
۲۳,۵۵۰ تومان
میلگرد 18 جهان فولاد سیرجان
18
A3
23.5 کیلوگرم
۲۳,۳۰۰ تومان
میلگرد 20 جهان فولاد سیرجان
20
A3
28.9 کیلوگرم
۲۳,۳۵۰ تومان
میلگرد 22 جهان فولاد سیرجان
22
A3
34.6 کیلوگرم
۲۳,۳۰۰ تومان
میلگرد 25 جهان فولاد سیرجان
25
A3
45.1 کیلوگرم
۲۳,۳۵۰ تومان
میلگرد 28 جهان فولاد سیرجان
28
A3
56.4 کیلوگرم
۲۳,۳۵۰ تومان
میلگرد 32 جهان فولاد سیرجان
32
A3
73.5 کیلوگرم
۲۳,۳۵۰ تومان

قیمت میلگرد آتیه خلیج فارس

نام کالا
سایز
استاندارد
وزن هر شاخه
قیمت امروز
تغییرات قیمت
میلگرد 14 آتیه خلیج فارس
14
A3
14.2 کیلوگرم
میلگرد 16 آتیه خلیج فارس
16
A3
18.5 کیلوگرم
۲۳,۲۵۰ تومان
450- تومان
میلگرد 18 آتیه خلیج فارس
18
A3
23.4 کیلوگرم
۲۳,۲۵۰ تومان
450- تومان
میلگرد 20 آتیه خلیج فارس
20
A3
28.8 کیلوگرم
۲۳,۲۵۰ تومان
450- تومان
میلگرد 22 آتیه خلیج فارس
22
A3
34.8 کیلوگرم
میلگرد 25 آتیه خلیج فارس
25
A3
44.4 کیلوگرم
2,600+ تومان
میلگرد 28 آتیه خلیج فارس
28
A3
56.2 کیلوگرم
میلگرد 32 آتیه خلیج فارس
32
A3
73.2 کیلوگرم

قیمت میلگرد گروه ملی صنعتی فولاد ایران

نام کالا
سایز
استاندارد
وزن هر شاخه
قیمت امروز
تغییرات قیمت
میلگرد 8 گروه ملی فولاد ایران
8
A3
4.75 کیلوگرم
۲۶,۵۰۰ تومان
میلگرد 10 گروه ملی فولاد ایران
10
A3
7.41 کیلوگرم
۲۶,۵۰۰ تومان
میلگرد 12 گروه ملی فولاد ایران
12
A3
10.68 کیلوگرم
میلگرد 14 گروه ملی فولاد ایران
14
A3
14.55 کیلوگرم
۲۴,۹۰۰ تومان
میلگرد 16 گروه ملی فولاد ایران
16
A3
19 کیلوگرم
۲۴,۹۰۰ تومان
میلگرد 18 گروه ملی فولاد ایران
18
A3
24 کیلوگرم
۲۴,۹۰۰ تومان
میلگرد 20 گروه ملی فولاد ایران
20
A3
29.71 کیلوگرم
۲۴,۹۰۰ تومان
میلگرد 22 گروه ملی فولاد ایران
22
A3
35.84 کیلوگرم
۲۴,۹۰۰ تومان
میلگرد 25 گروه ملی فولاد ایران
25
A3
46.31 کیلوگرم
۲۴,۹۰۰ تومان
میلگرد 28 گروه ملی فولاد ایران
28
A3
58.10 کیلوگرم

قیمت میلگرد فولاد کاوه اروند

قیمت میلگرد فولاد روهینا جنوب (دزفول)

نام کالا
سایز
استاندارد
وزن هر شاخه
قیمت امروز
تغییرات قیمت
میلگرد 8 روهینا دزفول
8
A3
4.5 کیلوگرم
۲۶,۱۰۰ تومان
میلگرد 10 روهینا دزفول
10
A3
7.5 کیلوگرم
۲۵,۴۵۰ تومان
میلگرد 12 روهینا دزفول
12
A3
10.5 کیلوگرم
۲۵,۲۵۰ تومان
میلگرد 14 روهینا دزفول
14
A3
14.5 کیلوگرم
۲۵,۲۵۰ تومان
میلگرد 16 روهینا دزفول
16
A3
18.5 کیلوگرم
۲۵,۲۵۰ تومان
میلگرد 18 روهینا دزفول
18
A3
23.5 کیلوگرم
۲۵,۲۵۰ تومان
میلگرد 20 روهینا دزفول
20
A3
29 کیلوگرم
۲۵,۲۵۰ تومان
میلگرد 22 روهینا دزفول
22
A3
35 کیلوگرم
۲۵,۲۵۰ تومان
میلگرد 25 روهینا دزفول
25
A3
45 کیلوگرم
۲۵,۲۵۰ تومان
میلگرد 28 روهینا دزفول
28
A3
57 کیلوگرم
۲۵,۲۵۰ تومان
میلگرد 32 روهینا دزفول
32
A3
74 کیلوگرم
۲۵,۲۵۰ تومان
نام کالا
قیمت
نوسان قیمت
میلگرد 8 روهینا دزفول
۲۶,۱۰۰ تومان
میلگرد 10 روهینا دزفول
۲۵,۴۵۰ تومان
میلگرد 12 روهینا دزفول
۲۵,۲۵۰ تومان
میلگرد 14 روهینا دزفول
۲۵,۲۵۰ تومان
میلگرد 16 روهینا دزفول
۲۵,۲۵۰ تومان
میلگرد 18 روهینا دزفول
۲۵,۲۵۰ تومان
میلگرد 20 روهینا دزفول
۲۵,۲۵۰ تومان
میلگرد 22 روهینا دزفول
۲۵,۲۵۰ تومان
میلگرد 25 روهینا دزفول
۲۵,۲۵۰ تومان
میلگرد 28 روهینا دزفول
۲۵,۲۵۰ تومان
میلگرد 32 روهینا دزفول
۲۵,۲۵۰ تومان

قیمت میلگرد بافق یزد

نام کالا
سایز
استاندارد
وزن هر شاخه
قیمت امروز
تغییرات قیمت
میلگرد 8 بافق یزد
8
A3
4.7 کیلوگرم
۲۴,۴۵۰ تومان
400+ تومان
میلگرد 10 بافق یزد
10
A3
7.3 کیلوگرم
۲۳,۵۵۰ تومان
400+ تومان
میلگرد 12 بافق یزد
12
A3
10.6 کیلوگرم
۲۳,۵۵۰ تومان
400+ تومان
میلگرد 14 بافق یزد
14
A3
14.4 کیلوگرم
۲۳,۳۵۰ تومان
400+ تومان
میلگرد 16 بافق یزد
16
A3
18.9 کیلوگرم
۲۳,۳۵۰ تومان
400+ تومان
میلگرد 18 بافق یزد
18
A3
24 کیلوگرم
۲۳,۳۵۰ تومان
400+ تومان
میلگرد 20 بافق یزد
20
A3
29.6 کیلوگرم
۲۳,۳۵۰ تومان
400+ تومان
میلگرد 22 بافق یزد
22
A3
32.1 کیلوگرم
۲۳,۳۵۰ تومان
400+ تومان
میلگرد 25 بافق یزد
25
A3
47.4 کیلوگرم
۲۳,۳۵۰ تومان
400+ تومان
میلگرد 28 بافق یزد
28
A3
57.6 کیلوگرم
۲۳,۳۵۰ تومان
400+ تومان
میلگرد 32 بافق یزد
32
A3
75.4 کیلوگرم
۲۳,۳۵۰ تومان
400+ تومان
نام کالا
قیمت
نوسان قیمت
میلگرد 8 بافق یزد
۲۴,۴۵۰ تومان
400+ تومان
میلگرد 10 بافق یزد
۲۳,۵۵۰ تومان
400+ تومان
میلگرد 12 بافق یزد
۲۳,۵۵۰ تومان
400+ تومان
میلگرد 14 بافق یزد
۲۳,۳۵۰ تومان
400+ تومان
میلگرد 16 بافق یزد
۲۳,۳۵۰ تومان
400+ تومان
میلگرد 18 بافق یزد
۲۳,۳۵۰ تومان
400+ تومان
میلگرد 20 بافق یزد
۲۳,۳۵۰ تومان
400+ تومان
میلگرد 22 بافق یزد
۲۳,۳۵۰ تومان
400+ تومان
میلگرد 25 بافق یزد
۲۳,۳۵۰ تومان
400+ تومان
میلگرد 28 بافق یزد
۲۳,۳۵۰ تومان
400+ تومان
میلگرد 32 بافق یزد
۲۳,۳۵۰ تومان
400+ تومان

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب

نام کالا
سایز
استاندارد
وزن هر شاخه
قیمت امروز
تغییرات قیمت
میلگرد 8 سیرجان حدید
8
A2
4 کیلوگرم
۲۵,۷۵۰ تومان
200+ تومان
میلگرد 10 سیرجان حدید
10
A2
6 کیلوگرم
۲۵,۵۵۰ تومان
200+ تومان
میلگرد 12 سیرجان حدید
12
A3
9 کیلوگرم
۲۵,۵۵۰ تومان
200+ تومان
میلگرد 14 سیرجان حدید
14
A3
12 کیلوگرم
۲۵,۱۵۰ تومان
200+ تومان
میلگرد 16 سیرجان حدید
16
A3
16 کیلوگرم
۲۵,۱۵۰ تومان
200+ تومان
میلگرد 18 سیرجان حدید
18
A3
21 کیلوگرم
۲۵,۱۵۰ تومان
200+ تومان
میلگرد 20 سیرجان حدید
20
A3
23 کیلوگرم
۲۵,۱۵۰ تومان
200+ تومان
میلگرد 22 سیرجان حدید
22
A3
34 کیلوگرم
۲۵,۱۵۰ تومان
200+ تومان
میلگرد 25 سیرجان حدید
25
A3
45 کیلوگرم
۲۵,۱۵۰ تومان
200+ تومان
نام کالا
قیمت
نوسان قیمت
میلگرد 8 سیرجان حدید
۲۵,۷۵۰ تومان
200+ تومان
میلگرد 10 سیرجان حدید
۲۵,۵۵۰ تومان
200+ تومان
میلگرد 12 سیرجان حدید
۲۵,۵۵۰ تومان
200+ تومان
میلگرد 14 سیرجان حدید
۲۵,۱۵۰ تومان
200+ تومان
میلگرد 16 سیرجان حدید
۲۵,۱۵۰ تومان
200+ تومان
میلگرد 18 سیرجان حدید
۲۵,۱۵۰ تومان
200+ تومان
میلگرد 20 سیرجان حدید
۲۵,۱۵۰ تومان
200+ تومان
میلگرد 22 سیرجان حدید
۲۵,۱۵۰ تومان
200+ تومان
میلگرد 25 سیرجان حدید
۲۵,۱۵۰ تومان
200+ تومان

قیمت میلگرد فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

نام کالا
سایز
استاندارد
وزن هر شاخه
قیمت امروز
تغییرات قیمت
میلگرد 10 فایکو
10
A2
4 کیلوگرم
میلگرد 12 فایکو
12
A2
6 کیلوگرم
۲۴,۸۵۰ تومان
میلگرد 14 فایکو
14
A3
9 کیلوگرم
۲۳,۸۵۰ تومان
بدون تغییر
میلگرد 16 فایکو
16
A3
12 کیلوگرم
۲۳,۸۵۰ تومان
بدون تغییر
میلگرد 18 فایکو
16
A3
12 کیلوگرم
۲۳,۸۵۰ تومان
میلگرد 20 فایکو
22
A3
16 کیلوگرم
۲۵,۱۵۰ تومان
میلگرد 22 فایکو
22
A3
16 کیلوگرم
۲۳,۸۵۰ تومان
میلگرد 25 فایکو
25
A3
21 کیلوگرم
۲۳,۸۵۰ تومان
میلگرد 28 فایکو
28
A3
23 کیلوگرم
میلگرد 32 فایکو
32
A3
34 کیلوگرم
نام کالا
قیمت
نوسان قیمت
میلگرد 10 فایکو
میلگرد 12 فایکو
۲۴,۸۵۰ تومان
میلگرد 14 فایکو
۲۳,۸۵۰ تومان
بدون تغییر
میلگرد 16 فایکو
۲۳,۸۵۰ تومان
بدون تغییر
میلگرد 18 فایکو
۲۳,۸۵۰ تومان
میلگرد 20 فایکو
۲۵,۱۵۰ تومان
میلگرد 22 فایکو
۲۳,۸۵۰ تومان
میلگرد 25 فایکو
۲۳,۸۵۰ تومان
میلگرد 28 فایکو
200+ تومان
میلگرد 32 فایکو
200+ تومان
فولاد یزد احرامیان

قیمت میلگرد فولاد یزد احرامیان

نام کالا
سایز
استاندارد
وزن هر شاخه
قیمت امروز
تغییرات قیمت
میلگرد 8 احرامیان یزد
8
A2
4.7 کیلوگرم
۲۵,۷۰۰ تومان
میلگرد 10 احرامیان یزد A2
10
A2
7.3 کیلوگرم
میلگرد 10 احرامیان یزد A3
10
A3
7.3 کیلوگرم
۲۴,۷۰۰ تومان
میلگرد 12 احرامیان یزد
12
A3
10.5 کیلوگرم
۲۴,۳۰۰ تومان
میلگرد 14 احرامیان یزد
14
A3
14.5 کیلوگرم
۲۳,۸۰۰ تومان
میلگرد 16 احرامیان یزد
16
A3
17.5 کیلوگرم
۲۳,۸۰۰ تومان
میلگرد 18 احرامیان یزد
18
A3
23 کیلوگرم
۲۳,۷۰۰ تومان
میلگرد 20 احرامیان یزد
20
A3
29 کیلوگرم
۲۳,۷۰۰ تومان
میلگرد 22 احرامیان یزد
22
A3
36 کیلوگرم
۲۳,۷۰۰ تومان
میلگرد 25 احرامیان یزد
25
A3
44.5 کیلوگرم
۲۳,۷۰۰ تومان
میلگرد 28 احرامیان یزد
28
A3
57 کیلوگرم
۲۳,۷۰۰ تومان
میلگرد 32 احرامیان یزد
32
A3
71 کیلوگرم
۲۳,۸۰۰ تومان
میلگرد 36 احرامیان یزد
36
A3
116 کیلوگرم
میلگرد 40 احرامیان یزد
40
A3
118 کیلوگرم

قیمت میلگرد فولاد آناهیتا گیلان

نام کالا
سایز
استاندارد
وزن هر شاخه
قیمت امروز
تغییرات قیمت
میلگرد 8 آناهیتا گیلان
8
A2
4.2 کیلوگرم
۲۶,۲۵۰ تومان
3,100- تومان
میلگرد 10 آناهیتا گیلان
10
A2
6.5 کیلوگرم
۲۶,۲۵۰ تومان
2,900- تومان
میلگرد 12 آناهیتا گیلان
12
A3
9.8 کیلوگرم
۲۶,۸۵۰ تومان
2,300- تومان
میلگرد 14 آناهیتا گیلان
14
A3
13.7 کیلوگرم
۲۴,۳۰۰ تومان
2,300- تومان
میلگرد 16 آناهیتا گیلان
16
A3
18 کیلوگرم
۲۳,۶۵۰ تومان
2,300- تومان
میلگرد 18 آناهیتا گیلان
18
A3
22.7 کیلوگرم
۲۴,۳۰۰ تومان
2,300- تومان
میلگرد 20 آناهیتا گیلان
20
A3
14.5 کیلوگرم
۲۳,۵۰۰ تومان
2,300- تومان
میلگرد 22 آناهیتا گیلان
22
A3
18.9 کیلوگرم
۲۳,۵۰۰ تومان
2,300- تومان
میلگرد 25 آناهیتا گیلان
25
A3
23.9 کیلوگرم
۲۳,۵۰۰ تومان
3,600+ تومان
میلگرد 28 آناهیتا گیلان
28
A3
29.6 کیلوگرم
۲۳,۵۰۰ تومان
3,600+ تومان
میلگرد 32 آناهیتا گیلان
32
A3
35.6 کیلوگرم
۲۳,۵۰۰ تومان
2,700- تومان
نام کالا
قیمت
نوسان قیمت
میلگرد 8 آناهیتا گیلان
۲۶,۲۵۰ تومان
3,100- تومان
میلگرد 10 آناهیتا گیلان
۲۶,۲۵۰ تومان
2,900- تومان
میلگرد 12 آناهیتا گیلان
۲۶,۸۵۰ تومان
2,300- تومان
میلگرد 14 آناهیتا گیلان
۲۴,۳۰۰ تومان
2,300- تومان
میلگرد 16 آناهیتا گیلان
۲۳,۶۵۰ تومان
2,300- تومان
میلگرد 18 آناهیتا گیلان
۲۴,۳۰۰ تومان
2,300- تومان
میلگرد 20 آناهیتا گیلان
۲۳,۵۰۰ تومان
2,300- تومان
میلگرد 22 آناهیتا گیلان
۲۳,۵۰۰ تومان
2,300- تومان
میلگرد 25 آناهیتا گیلان
۲۳,۵۰۰ تومان
3,600+ تومان
میلگرد 28 آناهیتا گیلان
۲۳,۵۰۰ تومان
3,600+ تومان
میلگرد 32 آناهیتا گیلان
۲۳,۵۰۰ تومان
2,700- تومان

قیمت میلگرد امروز

یکی از پر استفاده‌ترین محصولات فولادی میلگرد است که به‌طور گسترده‌ای در صنعت ساخت و ساز و ساختمان‌سازی کاربرد دارد. از این رو، بسیاری از فعالان ساختمان‌سازی به صورت لحظه‌ای به دنبال استعلام قیمت میلگرد و قیمت لحظه ای میلگرد در بازار هستند تا این محصول را با بهترین نرخ ممکن برای پروژه‌های خود خریداری کنند.

اطلاعات بیشتر