مشاوره و استعلام قیمت

قیمت روز لوله گالوانیزه

آخرین قیمت طلا و ارز
آخرین مطالب تسفا

قیمت روز لوله گالوانیزه

قیمت لوله گالوانیزه ضخامت 2

نام کالا
سایز
ضخامت
وزن شاخه
قیمت امروز
تغییرات قیمت
لوله گالوانیزه 1/2 اینچ ضخامت 2
1/2 اینچ
2 میلی‌متر
6.9 کیلوگرم
۵۵,۹۵۰ تومان
503,050- تومان
لوله گالوانیزه 3/4 اینچ ضخامت 2
3/4 اینچ
2 میلی‌متر
8.6 کیلوگرم
۵۵,۹۵۰ تومان
503,050- تومان
لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2
1 اینچ
2 میلی‌متر
10.7 کیلوگرم
۵۵,۹۵۰ تومان
503,050- تومان
لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ ضخامت 2
1/4 1 اینچ
2 میلی‌متر
13.4 کیلوگرم
۵۵,۹۵۰ تومان
503,050- تومان
لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ ضخامت 2
1/2 1 اینچ
2 میلی‌متر
15.2 کیلوگرم
۵۵,۹۵۰ تومان
503,050- تومان
لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2
2 اینچ
2 میلی‌متر
18.9 کیلوگرم
۵۵,۹۵۰ تومان
503,050- تومان
نام کالا
قیمت
نوسان قیمت
لوله گالوانیزه 1/2 اینچ ضخامت 2
۵۵,۹۵۰ تومان
503,050- تومان
لوله گالوانیزه 3/4 اینچ ضخامت 2
۵۵,۹۵۰ تومان
503,050- تومان
لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2
۵۵,۹۵۰ تومان
503,050- تومان
لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ ضخامت 2
۵۵,۹۵۰ تومان
503,050- تومان
لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ ضخامت 2
۵۵,۹۵۰ تومان
503,050- تومان
لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2
۵۵,۹۵۰ تومان
503,050- تومان

قیمت لوله گالوانیزه ضخامت 2.5

نام کالا
سایز
ضخامت
وزن شاخه
قیمت امروز
تغییرات قیمت
لوله گالوانیزه 1/2 اینچ ضخامت 2.5
1/2 اینچ
2.5 میلی‌متر
8.2 کیلوگرم
۵۴,۹۵۰ تومان
504,050- تومان
لوله گالوانیزه 3/4 اینچ ضخامت 2.5
3/4 اینچ
2.5 میلی‌متر
10.3 کیلوگرم
۵۴,۹۵۰ تومان
504,050- تومان
لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5
1 اینچ
2.5 میلی‌متر
12.9 کیلوگرم
۵۴,۹۵۰ تومان
504,050- تومان
لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ ضخامت 2.5
1/4 1 اینچ
2.5 میلی‌متر
16.3 کیلوگرم
۵۴,۹۵۰ تومان
504,050- تومان
لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5
1/2 1 اینچ
2.5 میلی‌متر
18.5 کیلوگرم
۵۴,۹۵۰ تومان
504,050- تومان
لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2.5
2 اینچ
2.5 میلی‌متر
23.1 کیلوگرم
۵۴,۹۵۰ تومان
504,050- تومان
نام کالا
قیمت
نوسان قیمت
لوله گالوانیزه 1/2 اینچ ضخامت 2.5
۵۴,۹۵۰ تومان
504,050- تومان
لوله گالوانیزه 3/4 اینچ ضخامت 2.5
۵۴,۹۵۰ تومان
504,050- تومان
لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5
۵۴,۹۵۰ تومان
504,050- تومان
لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ ضخامت 2.5
۵۴,۹۵۰ تومان
504,050- تومان
لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5
۵۴,۹۵۰ تومان
504,050- تومان
لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2.5
۵۴,۹۵۰ تومان
504,050- تومان

خرید و فروش لوله گالوانیزه