کارشناسان تسفا پاسخگوی سوالات و ثبت سفارشات شما هستند
تعاونی توسعه سازه فولاد ایرانیان | تسفا

قیمت روز لوله گازی

قیمت روز لوله گازی

دسته لوله

قیمت لوله گازی روکار

نام کالا
سایز
ضخامت
وزن شاخه
قیمت امروز
تغییرات قیمت
لوله گازی 1/2 اینچ روکار
1/2 اینچ
2.5 میلی‌متر
8 کیلوگرم
۴۰,۲۵۰ تومان
518,750- تومان
لوله گازی 3/4 اینچ روکار
3/4 اینچ
2.65 میلی‌متر
10.5 کیلوگرم
۴۰,۲۵۰ تومان
518,750- تومان
لوله گازی 1 اینچ روکار
1 اینچ
3 میلی‌متر
15.5 کیلوگرم
۴۰,۲۵۰ تومان
518,750- تومان
لوله گازی 1/4 1 اینچ روکار
1/4 1 اینچ
3 میلی‌متر
21 کیلوگرم
۴۰,۲۵۰ تومان
518,750- تومان
لوله گازی 1/2 1 اینچ روکار
1/2 1 اینچ
3 میلی‌متر
25 کیلوگرم
۴۰,۲۵۰ تومان
518,750- تومان
لوله گازی 2 اینچ روکار
2 اینچ
3 میلی‌متر
33 کیلوگرم
۴۰,۲۵۰ تومان
518,750- تومان
نام کالا
قیمت
نوسان قیمت
لوله گازی 1/2 اینچ روکار
۴۰,۲۵۰ تومان
518,750- تومان
لوله گازی 3/4 اینچ روکار
۴۰,۲۵۰ تومان
518,750- تومان
لوله گازی 1 اینچ روکار
۴۰,۲۵۰ تومان
518,750- تومان
لوله گازی 1/4 1 اینچ روکار
۴۰,۲۵۰ تومان
518,750- تومان
لوله گازی 1/2 1 اینچ روکار
۴۰,۲۵۰ تومان
518,750- تومان
لوله گازی 2 اینچ روکار
۴۰,۲۵۰ تومان
518,750- تومان
دسته لوله

قیمت لوله گازی توکار

نام کالا
سایز
ضخامت
وزن شاخه
قیمت امروز
تغییرات قیمت
لوله گازی 1/2 اینچ توکار
1/2 اینچ
2.5 میلی‌متر
8 کیلوگرم
۴۱,۸۵۰ تومان
517,150- تومان
لوله گازی 3/4 اینچ توکار
3/4 اینچ
2.65 میلی‌متر
10.5 کیلوگرم
۴۱,۸۵۰ تومان
517,150- تومان
لوله گازی 1 اینچ توکار
1 اینچ
3 میلی‌متر
15.5 کیلوگرم
۴۱,۸۵۰ تومان
517,150- تومان
لوله گازی 1/4 1 اینچ توکار
1/4 1 اینچ
3 میلی‌متر
21 کیلوگرم
۴۱,۸۵۰ تومان
517,150- تومان
لوله گازی 1/2 1 اینچ توکار
1/2 1 اینچ
3 میلی‌متر
25 کیلوگرم
۴۱,۸۵۰ تومان
517,150- تومان
لوله گازی 2 اینچ توکار
2 اینچ
3 میلی‌متر
33 کیلوگرم
۴۱,۸۵۰ تومان
517,150- تومان
نام کالا
قیمت
نوسان قیمت
لوله گازی 1/2 اینچ توکار
۴۱,۸۵۰ تومان
517,150- تومان
لوله گازی 3/4 اینچ توکار
۴۱,۸۵۰ تومان
517,150- تومان
لوله گازی 1 اینچ توکار
۴۱,۸۵۰ تومان
517,150- تومان
لوله گازی 1/4 1 اینچ توکار
۴۱,۸۵۰ تومان
517,150- تومان
لوله گازی 1/2 1 اینچ توکار
۴۱,۸۵۰ تومان
517,150- تومان
لوله گازی 2 اینچ توکار
۴۱,۸۵۰ تومان
517,150- تومان

خرید و فروش لوله گازی