کارشناسان تسفا پاسخگوی سوالات و ثبت سفارشات شما هستند
تعاونی توسعه سازه فولاد ایرانیان | تسفا

قیمت روز لوله داربستی

قیمت روز لوله داربستی

دسته لوله

قیمت لوله داربستی
(تولیدشده با ورق فولاد مبارکه)

نام کالا
سایز
ضخامت
وزن شاخه
قیمت امروز
تغییرات قیمت
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2
1/2 1 اینچ
2 میلی‌متر
14 کیلوگرم
۳۷,۹۵۰ تومان
بدون تغییر
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5
1/2 اینچ
2.5 میلی‌متر
17.5 کیلوگرم
۳۶,۴۵۰ تومان
بدون تغییر
نام کالا
قیمت
نوسان قیمت
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2
۳۷,۹۵۰ تومان
بدون تغییر
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5
۳۶,۴۵۰ تومان
بدون تغییر
دسته لوله

قیمت لوله داربستی
(تولیدشده با ورق اهواز)

نام کالا
سایز
ضخامت
وزن شاخه
قیمت امروز
تغییرات قیمت
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2
1/2 1 اینچ
2 میلی‌متر
14 کیلوگرم
۳۷,۹۵۰ تومان
بدون تغییر
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5
1/2 اینچ
2.5 میلی‌متر
17.5 کیلوگرم
۳۶,۴۵۰ تومان
بدون تغییر
نام کالا
قیمت
نوسان قیمت
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2
۳۷,۹۵۰ تومان
بدون تغییر
لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5
۳۶,۴۵۰ تومان
بدون تغییر

خرید و فروش لوله داربستی